Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
Ö 3(7) Anders Kjellberg 45.47 (Per Ivarsson 39.21)  starttid: 17.16.03 
  Alla klasser VAC + Ö 6 (29) Mats Kristiansson 32.01
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.35-4 -10  8.6 1.10   300  2.35-4 -10  8.6   +EA 2  1.19 4.4 MK 
 2 52  670  6.29-6 -14  9.7 2.40   970  9.04-6 -11  9.3   -HG 1  3.46 5.6 HG 
 3 53  570  7.11-3 -14 12.6 3.10  1,540 16.15-4 -11 10.6   +EA 1  3.57 6.9 MK 
 4 54  350  5.55-5 -13 16.9 2.10  1,890 22.10-4 -11 11.7   +EA 1  3.38 10.4 MK 
 5 55  380  4.46-5 -10 12.5 1.40  2,270 26.56-5 -10 11.9   +EA 2  3.03 8.0 MK 
 6 56  620  6.41-3 -8  10.8 2.00  2,890 33.37-4 -8  11.6       4.30 7.3 MK 
 7 57  450  4.03-1 -1  9.0     3,340 37.40-4 -7  11.3   -UJ 3  4.03 9.0 AK2
 8 58  300  4.49-4 -9  16.1 1.40  3,640 42.29-3 -6  11.7   -IE 2  3.08 10.4 MK 
 9 59  300  1.50-1 -1  6.1     3,940 44.19-3 -6  11.2       1.50 6.1 HG 
Mål    250  1.28-1 -1  5.9     4,190 45.47-3 -6  10.9       1.28 5.9 AK2
4,190 45.47-3 -6 10.9 14.30 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MK -45-UJ-42-JN-61-AK2-7-EA-3-PG-22-GN 2 BG -34-PG-8-UJ-13-JN-30-TG-50-IE-2-RC-20-HG-1-AK2-20-EA 3 IE -77-AK2-1-EA-26-RC-25-BG-65-Mar 4 AK2-3-EA-73-RC-55-BG 5 BH -19-PG-71-IE-7-IO2-5-UJ-4-GW-90-AK2-2-EA-10-LW 6 JN -9-HG-22-BW-8-Lof-88-IE-83-EA-14-GW-7-BH-4-UJ-39-AK2 7 UJ -9-AK2-4-IE-2-EA 8 SO -71-IE-4-AK2-1-BW-27-EA-46-UJ 9 SO -48-AK2-17-BW-20-IE-27-EA-21-UJ