Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 6(22) Ingemar Eriksson 52.14 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 17.10.57 
  Alla klasser VAC + Ö 10 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.37-7 -11  8.7 0.40   300  2.37-7 -11  8.7   +BW 2  1.19 4.4 MK 
 2 52  670 11.10-19 -26 16.7 5.30   970 13.47-16 -23 14.2   +RC 1  3.46 5.6 HG 
 3 53  570  6.17-9 -11 11.0 0.20  1,540 20.04-10 -16 13.0       3.57 6.9 MK 
 4 54  350  5.26-6 -10 15.5     1,890 25.30-9 -15 13.5   +TG 1  3.38 10.4 MK 
 5 55  380  4.46-6 -10 12.5     2,270 30.16-9 -15 13.3   +IO23  3.03 8.0 MK 
 6 56  620  6.00-4 -6  9.7     2,890 36.16-7 -12 12.5       4.30 7.3 MK 
 7 57  450  6.34-9 -15 14.6 0.30  3,340 42.50-7 -12 12.8   -UJ 3  4.03 9.0 AK2
 8 58  300  4.41-3 -6  15.6     3,640 47.31-5 -10 13.1   +AK22  3.08 10.4 MK 
 9 59  300  2.31-9 -14  8.4     3,940 50.02-6 -10 12.7       1.50 6.1 HG 
Mål    250  2.12-8 -13  8.8     4,190 52.14-6 -10 12.5   -EA 2  1.28 5.9 AK2
4,190 52.14-6 -10 12.5 7.00 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IE -9-BW-0-PI-51-BG 2 BG -34-PG-8-UJ-13-JN-30-TG-50-IE -2-RC-20-HG-1-AK2-20-EA 3 IE -77-AK2-1-EA-26-RC-25-BG-65-Mar 4 LW -26-IE -4-TG 5 BH -19-PG-71-IE -7-IO2-5-UJ-4-GW-90-AK2-2-EA-10-LW 6 JN -9-HG-22-BW-8-Lof-88-IE -83-EA-14-GW-7-BH-4-UJ-39-AK2 7 UJ -9-AK2-4-IE -2-EA 8 SO -71-IE -4-AK2-1-BW-27-EA-46-UJ 9 SO -48-AK2-17-BW-20-IE -27-EA-21-UJ