Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 21(22) Rolf Cleröd 77.07 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 17.02.13 
  Alla klasser VAC + Ö 27 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  3.11-10 -16 10.6 0.50   300  3.11-10 -16 10.6       1.19 4.4 MK 
 2 52  670 19.22-22 -29 28.9 12.50   970 22.33-22 -29 23.2   -IE 1  3.46 5.6 HG 
 3 53  570  7.59-12 -17 14.0 1.00  1,540 30.32-22 -29 19.8       3.57 6.9 MK 
 4 54  350  6.44-15 -20 19.2 0.20  1,890 37.16-22 -29 19.7       3.38 10.4 MK 
 5 55  380  5.20-9 -14 14.0     2,270 42.36-21 -27 18.8       3.03 8.0 MK 
 6 56  620  8.13-14 -19 13.3 0.20  2,890 50.49-17 -23 17.6   +LW 3  4.30 7.3 MK 
 7 57  450 14.09-21 -28 31.4 7.00  3,340 64.58-21 -27 19.5       4.03 9.0 AK2
 8 58  300  5.29-8 -12 18.3     3,640 70.27-20 -26 19.4       3.08 10.4 MK 
 9 59  300  3.29-17 -22 11.6 0.20  3,940 73.56-21 -27 18.8       1.50 6.1 HG 
Mål    250  3.11-21 -28 12.7     4,190 77.07-21 -27 18.4       1.28 5.9 AK2
4,190 77.07-21 -27 18.4 22.40 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 RC -79-SO-39-LW 2 BG -34-PG-8-UJ-13-JN-30-TG-50-IE-2-RC -20-HG-1-AK2-20-EA 3 IE -77-AK2-1-EA-26-RC -25-BG-65-Mar 4 AK2-3-EA-73-RC -55-BG 5 RC -64-TG-89-BG 6 RC -5-LW-7-TG-8-IO2 7 LE -82-RC -24-BL-3-DS 8 9 RC -78-GN-10-BL-11-LE