Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
Ö 6(7) Daniel Sager 53.26 (Per Ivarsson 39.21)  starttid: 17.32.40 
  Alla klasser VAC + Ö 12 (29) Mats Kristiansson 32.01
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.11-2 -6  7.3 0.20   300  2.11-2 -6  7.3   -BS 2  1.19 4.4 MK 
 2 52  670  5.11-2 -5  7.7      970  7.22-1 -4  7.6       3.46 5.6 HG 
 3 53  570  7.32-4 -15 13.2 2.10  1,540 14.54-3 -6  9.7       3.57 6.9 MK 
 4 54  350  4.56-3 -6  14.1     1,890 19.50-3 -6  10.5       3.38 10.4 MK 
 5 55  380  4.11-2 -4  11.0     2,270 24.01-3 -6  10.6       3.03 8.0 MK 
 6 56  620  5.08-1 -2  8.3     2,890 29.09-2 -4  10.1       4.30 7.3 MK 
 7 57  450  5.49-5 -10 12.9 0.20  3,340 34.58-3 -5  10.5   -BL 1  4.03 9.0 AK2
 8 58  300 11.04-7 -26 36.9 6.50  3,640 46.02-4 -7  12.6   +IO21  3.08 10.4 MK 
 9 59  300  5.28-7 -28 18.2 3.00  3,940 51.30-6 -12 13.1       1.50 6.1 HG 
Mål    250  1.56-5 -9  7.7     4,190 53.26-6 -12 12.8   +BG 1  1.28 5.9 AK2
4,190 53.26-6 -12 12.8 12.40 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BS -6-SK-1-DS 2 DS -19-BS-15-SK 3 BS -67-DS -52-SK-65-MK4 4 DS -38-BS 5 GN -22-DS 6 LE -7-BL-45-DS -19-BG-19-Mar-61-GN 7 LE -82-RC-24-BL-3-DS 8 DS -4-IO2-23-Mar-32-BG-15-BS-18-SK-52-MK4 9 BS -14-IO2-11-SK-2-Mar-34-MK4-14-BG-40-DS