Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 7(22) Lasse Ekberg 55.31 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 17.25.13 
  Alla klasser VAC + Ö 13 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.22-5 -8  7.9 0.50   300  2.22-5 -8  7.9   +BL 1  1.19 4.4 MK 
 2 52  670  6.20-7 -12  9.5 1.50   970  8.42-4 -9  9.0   -BL 2  3.46 5.6 HG 
 3 53  570  8.55-14 -20 15.6 4.10  1,540 17.37-8 -14 11.4   +GN 2  3.57 6.9 MK 
 4 54  350  5.33-7 -11 15.9 1.10  1,890 23.10-8 -13 12.3   +GN 1  3.38 10.4 MK 
 5 55  380  4.24-3 -6  11.6     2,270 27.34-7 -12 12.1       3.03 8.0 MK 
 6 56  620  8.10-13 -18 13.2 2.50  2,890 35.44-5 -10 12.4   +BL 1  4.30 7.3 MK 
 7 57  450  4.52-4 -6  10.8     3,340 40.36-4 -8  12.2       4.03 9.0 AK2
 8 58  300  9.35-17 -23 31.9 5.50  3,640 50.11-6 -12 13.8       3.08 10.4 MK 
 9 59  300  2.24-7 -11  8.0     3,940 52.35-7 -13 13.3   -GN 2  1.50 6.1 HG 
Mål    250  2.56-19 -26 11.7     4,190 55.31-7 -13 13.2       1.28 5.9 AK2
4,190 55.31-7 -13 13.2 16.40 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LE -3-BL 2 BL -8-GN-1-LE 3 LE -1-GN-9-BL 4 LE -2-GN-48-BL 5 LE -68-BL 6 LE -7-BL-45-DS-19-BG-19-Mar-61-GN 7 LE -82-RC-24-BL-3-DS 8 GN -12-BL-18-LE 9 RC -78-GN-10-BL-11-LE