Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 9(22) Bengt Larsson 58.09 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 17.22.16 
  Alla klasser VAC + Ö 15 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  5.22-19 -26 17.9 3.10   300  5.22-19 -26 17.9   -LE 1  1.19 4.4 MK 
 2 52  670  6.08-5 -10  9.2      970 11.30-11 -17 11.9   +GN 2  3.46 5.6 HG 
 3 53  570  9.14-17 -23 16.2 2.50  1,540 20.44-12 -18 13.5   -LE 2  3.57 6.9 MK 
 4 54  350  6.13-12 -17 17.8 0.20  1,890 26.57-11 -17 14.3       3.38 10.4 MK 
 5 55  380  4.42-4 -8  12.4     2,270 31.39-10 -16 13.9       3.03 8.0 MK 
 6 56  620  7.09-7 -11 11.5     2,890 38.48-9 -15 13.4   -LE 1  4.30 7.3 MK 
 7 57  450  6.31-8 -14 14.5     3,340 45.19-8 -14 13.6   +DS 1  4.03 9.0 AK2
 8 58  300  7.31-14 -19 25.1 2.20  3,640 52.50-8 -14 14.5   -GN 1  3.08 10.4 MK 
 9 59  300  2.31-9 -14  8.4     3,940 55.21-9 -15 14.0   -GN 2  1.50 6.1 HG 
Mål    250  2.48-15 -22 11.2     4,190 58.09-9 -15 13.9       1.28 5.9 AK2
4,190 58.09-9 -15 13.9 8.40 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LE -3-BL 2 BL -8-GN-1-LE 3 LE -1-GN-9-BL 4 LE -2-GN-48-BL 5 LE -68-BL 6 LE -7-BL -45-DS-19-BG-19-Mar-61-GN 7 LE -82-RC-24-BL -3-DS 8 GN -12-BL -18-LE 9 RC -78-GN-10-BL -11-LE