Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 11(22) Morgan Klaesson 59.07 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 17.26.28 
  Alla klasser VAC + Ö 17 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  6.24-21 -28 21.3 4.40   300  6.24-21 -28 21.3       1.19 4.4 MK 
 2 52  670  9.44-15 -22 14.5 4.30   970 16.08-18 -25 16.6       3.46 5.6 HG 
 3 53  570  6.55-11 -13 12.1 1.30  1,540 23.03-16 -22 15.0       3.57 6.9 MK 
 4 54  350  7.22-18 -23 21.0 2.20  1,890 30.25-16 -22 16.1       3.38 10.4 MK 
 5 55  380  6.28-12 -18 17.0 2.20  2,270 36.53-15 -21 16.2       3.03 8.0 MK 
 6 56  620  6.11-5 -7  10.0     2,890 43.04-12 -18 14.9   -BS 1  4.30 7.3 MK 
 7 57  450  6.25-7 -12 14.3 0.50  3,340 49.29-11 -17 14.8       4.03 9.0 AK2
 8 58  300  5.09-6 -10 17.2 0.50  3,640 54.38-10 -16 15.0       3.08 10.4 MK 
 9 59  300  2.10-3 -6  7.2     3,940 56.48-11 -17 14.4   +BG 1  1.50 6.1 HG 
Mål    250  2.19-10 -15  9.3     4,190 59.07-11 -17 14.1   -Mar2  1.28 5.9 AK2
4,190 59.07-11 -17 14.1 17.00 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 BS -67-DS-52-SK-65-MK4 4 SK -56-MK4 5 6 BS -13-MK4-31-SK 7 BS -24-SK-18-MK4 8 DS -4-IO2-23-Mar-32-BG-15-BS-18-SK-52-MK4 9 BS -14-IO2-11-SK-2-Mar-34-MK4-14-BG-40-DS