Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
Ö 5(7) Sören Knuts 52.30 (Per Ivarsson 39.21)  starttid: 17.32.02 
  Alla klasser VAC + Ö 11 (29) Mats Kristiansson 32.01
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.48-5 -12  9.3 0.50   300  2.48-5 -12  9.3   -BS 2  1.19 4.4 MK 
 2 52  670  5.46-3 -7  8.6      970  8.34-5 -8  8.8   -BS 1  3.46 5.6 HG 
 3 53  570  7.50-5 -16 13.7 1.50  1,540 16.24-5 -12 10.6       3.57 6.9 MK 
 4 54  350  7.31-6 -25 21.5 2.00  1,890 23.55-6 -14 12.7       3.38 10.4 MK 
 5 55  380  5.22-6 -15 14.1 0.40  2,270 29.17-6 -14 12.9   +BS 1  3.03 8.0 MK 
 6 56  620  8.44-6 -20 14.1 1.50  2,890 38.01-6 -13 13.2       4.30 7.3 MK 
 7 57  450  5.36-4 -9  12.4     3,340 43.37-6 -13 13.1       4.03 9.0 AK2
 8 58  300  4.35-3 -5  15.3     3,640 48.12-6 -11 13.2       3.08 10.4 MK 
 9 59  300  2.26-5 -12  8.1     3,940 50.38-5 -11 12.9   -BS 3  1.50 6.1 HG 
Mål    250  1.52-3 -7  7.5     4,190 52.30-5 -11 12.5       1.28 5.9 AK2
4,190 52.30-5 -11 12.5 7.10 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BS -6-SK -1-DS 2 DS -19-BS-15-SK 3 BS -67-DS-52-SK -65-MK4 4 SK -56-MK4 5 SK -14-BS 6 BS -13-MK4-31-SK 7 BS -24-SK -18-MK4 8 DS -4-IO2-23-Mar-32-BG-15-BS-18-SK -52-MK4 9 BS -14-IO2-11-SK -2-Mar-34-MK4-14-BG-40-DS