Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC Utg(22) Peter Gross (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 17.16.22 Utg:56,57.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.26-6 -9  8.1 0.40   300  2.26-6 -9  8.1   -AK22  1.19 4.4 MK 
 2 52  670  4.15-3 -3  6.3      970  6.41-3 -3  6.9   +UJ 2  3.46 5.6 HG 
 3 53  570  5.30-4 -4  9.6     1,540 12.11-3 -3  7.9   -BW 1  3.57 6.9 MK 
 4 54  350  4.58-4 -7  14.2     1,890 17.09-3 -3  9.1   -HG 6  3.38 10.4 MK 
 5 55  380  6.31-14 -20 17.1 2.20  2,270 23.40-3 -5  10.4       3.03 8.0 MK 
 6 56  620               2,890                 4.30 7.3 MK 
 7 57  450               3,340                 4.03 9.0 AK2
 8 58  300               3,640                 3.08 10.4 MK 
 9 59  300               3,940                 1.50 6.1 HG 
Mål    250 11.22-22 -29 45.5     4,190                 1.28 5.9 AK2
4,190 35.02-23 8.4 3.00 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MK -45-UJ-42-JN-61-AK2-7-EA-3-PG -22-GN 2 BG -34-PG -8-UJ-13-JN-30-TG-50-IE-2-RC-20-HG-1-AK2-20-EA 3 Lof-3-IO2-65-PI-5-MK-79-BH-53-GW-60-LW-64-BW-7-PG -20-UJ-5-JN-7-HG-8-TG 4 IO2-65-HG-13-UJ-6-PG -9-JN-5-GW-5-BW-13-BH 5 BH -19-PG -71-IE-7-IO2-5-UJ-4-GW-90-AK2-2-EA-10-LW 6 7 8 9