Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 13(22) Loffen Johansson 63.22 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 17.07.33 
  Alla klasser VAC + Ö 19 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  3.15-11 -17 10.8 1.20   300  3.15-11 -17 10.8       1.19 4.4 MK 
 2 52  670  6.26-8 -13  9.6 0.50   970  9.41-7 -13 10.0       3.46 5.6 HG 
 3 53  570  5.43-6 -8  10.0     1,540 15.24-5 -8  10.0   +IO21  3.57 6.9 MK 
 4 54  350  5.22-5 -8  15.3     1,890 20.46-5 -8  11.0       3.38 10.4 MK 
 5 55  380  5.14-8 -13 13.8 0.40  2,270 26.00-4 -7  11.5       3.03 8.0 MK 
 6 56  620 12.12-19 -26 19.7 5.30  2,890 38.12-8 -14 13.2   -BW 1  4.30 7.3 MK 
 7 57  450  9.57-19 -26 22.1 4.00  3,340 48.09-10 -16 14.4       4.03 9.0 AK2
 8 58  300  9.42-19 -25 32.3 5.00  3,640 57.51-12 -18 15.9       3.08 10.4 MK 
 9 59  300  2.50-13 -18  9.4     3,940 60.41-13 -19 15.4       1.50 6.1 HG 
Mål    250  2.41-14 -20 10.7     4,190 63.22-13 -19 15.1       1.28 5.9 AK2
4,190 63.22-13 -19 15.1 17.20 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TG -4-GW-17-Lof-19-Mar 2 Lof-60-GW-9-PI-1-LW-75-BW-16-Mar-18-MK 3 Lof-3-IO2-65-PI-5-MK-79-BH-53-GW-60-LW-64-BW-7-PG-20-UJ-5-JN-7-HG-8-TG 4 MK -14-PI-17-Lof 5 6 JN -9-HG-22-BW-8-Lof-88-IE-83-EA-14-GW-7-BH-4-UJ-39-AK2 7 Lof-69-BH-19-GW 8 Lof-39-BH-3-GW 9 Lof-74-GW-7-BH