Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
Ö 2(7) Jenny Nyman 41.32 (Per Ivarsson 39.21)  starttid: 17.15.38 
  Alla klasser VAC + Ö 4 (29) Mats Kristiansson 32.01
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  1.59-1 -4  6.6 0.30   300  1.59-1 -4  6.6       1.19 4.4 MK 
 2 52  670  5.47-4 -8  8.6 1.40   970  7.46-3 -6  8.0   -PG 2  3.46 5.6 HG 
 3 53  570  5.34-1 -5  9.8 1.20  1,540 13.20-2 -5  8.7   -UJ 3  3.57 6.9 MK 
 4 54  350  4.42-2 -5  13.4 0.40  1,890 18.02-2 -5  9.5   -HG 6  3.38 10.4 MK 
 5 55  380  4.28-4 -7  11.8 1.10  2,270 22.30-2 -4  9.9   +BW 1  3.03 8.0 MK 
 6 56  620  6.58-4 -10 11.2 2.00  2,890 29.28-3 -5  10.2   +HG 1  4.30 7.3 MK 
 7 57  450  4.53-3 -7  10.9 0.30  3,340 34.21-2 -4  10.3   -HG 1  4.03 9.0 AK2
 8 58  300  3.31-1 -2  11.7     3,640 37.52-2 -4  10.4       3.08 10.4 MK 
 9 59  300  2.00-2 -3  6.7     3,940 39.52-2 -5  10.1   +HG 1  1.50 6.1 HG 
Mål    250  1.40-2 -6  6.7     4,190 41.32-2 -4  9.9   +HG 1  1.28 5.9 AK2
4,190 41.32-2 -4 9.9 7.50 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MK -45-UJ-42-JN -61-AK2-7-EA-3-PG-22-GN 2 BG -34-PG-8-UJ-13-JN -30-TG-50-IE-2-RC-20-HG-1-AK2-20-EA 3 Lof-3-IO2-65-PI-5-MK-79-BH-53-GW-60-LW-64-BW-7-PG-20-UJ-5-JN -7-HG-8-TG 4 IO2-65-HG-13-UJ-6-PG-9-JN -5-GW-5-BW-13-BH 5 JN -4-BW 6 JN -9-HG-22-BW-8-Lof-88-IE-83-EA-14-GW-7-BH-4-UJ-39-AK2 7 HG -8-JN 8 JN -18-HG 9 JN -8-HG