Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 14(22) Gunnar Waern 65.50 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 17.06.05 
  Alla klasser VAC + Ö 20 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  4.26-18 -24 14.8 1.40   300  4.26-18 -24 14.8   -TG 1  1.19 4.4 MK 
 2 52  670  7.43-13 -19 11.5      970 12.09-13 -19 12.5   +PI 2  3.46 5.6 HG 
 3 53  570  8.08-13 -18 14.3     1,540 20.17-11 -17 13.2       3.57 6.9 MK 
 4 54  350  7.23-19 -24 21.1     1,890 27.40-12 -18 14.6   -HG 6  3.38 10.4 MK 
 5 55  380  7.44-17 -24 20.4 1.30  2,270 35.24-12 -18 15.6   -IE 3  3.03 8.0 MK 
 6 56  620  7.21-9 -13 11.9     2,890 42.45-11 -17 14.8   -EA 3  4.30 7.3 MK 
 7 57  450  8.20-14 -20 18.5     3,340 51.05-12 -18 15.3       4.03 9.0 AK2
 8 58  300  8.56-15 -21 29.8 2.30  3,640 60.01-13 -19 16.5   -BH 1  3.08 10.4 MK 
 9 59  300  3.22-15 -20 11.2     3,940 63.23-14 -20 16.1   +BH 1  1.50 6.1 HG 
Mål    250  2.27-12 -18  9.8     4,190 65.50-14 -20 15.7   +BH 1  1.28 5.9 AK2
4,190 65.50-14 -20 15.7 5.40 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TG -4-GW -17-Lof-19-Mar 2 Lof-60-GW -9-PI-1-LW-75-BW-16-Mar-18-MK 3 Lof-3-IO2-65-PI-5-MK-79-BH-53-GW -60-LW-64-BW-7-PG-20-UJ-5-JN-7-HG-8-TG 4 IO2-65-HG-13-UJ-6-PG-9-JN-5-GW -5-BW-13-BH 5 BH -19-PG-71-IE-7-IO2-5-UJ-4-GW -90-AK2-2-EA-10-LW 6 JN -9-HG-22-BW-8-Lof-88-IE-83-EA-14-GW -7-BH-4-UJ-39-AK2 7 Lof-69-BH-19-GW 8 Lof-39-BH-3-GW 9 Lof-74-GW -7-BH