Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 5(22) Ulf Johansson 50.21 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 17.12.57 
  Alla klasser VAC + Ö 8 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  3.58-16 -22 13.2 2.20   300  3.58-16 -22 13.2       1.19 4.4 MK 
 2 52  670  6.16-6 -11  9.4 1.30   970 10.14-8 -14 10.5   -PG 2  3.46 5.6 HG 
 3 53  570  5.42-5 -6  10.0 0.50  1,540 15.56-7 -10 10.3   +JN 3  3.57 6.9 MK 
 4 54  350  4.32-3 -4  13.0     1,890 20.28-4 -7  10.8   -HG 6  3.38 10.4 MK 
 5 55  380  8.00-19 -26 21.1 4.10  2,270 28.28-8 -13 12.5   -IE 3  3.03 8.0 MK 
 6 56  620  7.36-11 -16 12.3 2.00  2,890 36.04-6 -11 12.5   -EA 3  4.30 7.3 MK 
 7 57  450  4.33-1 -2  10.1     3,340 40.37-5 -9  12.2   +AK23  4.03 9.0 AK2
 8 58  300  6.12-11 -15 20.7 2.20  3,640 46.49-4 -8  12.9       3.08 10.4 MK 
 9 59  300  2.01-2 -4  6.7     3,940 48.50-5 -8  12.4       1.50 6.1 HG 
Mål    250  1.31-1 -2  6.1     4,190 50.21-5 -8  12.0   -EA 2  1.28 5.9 AK2
4,190 50.21-5 -8 12.0 13.10 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MK -45-UJ -42-JN-61-AK2-7-EA-3-PG-22-GN 2 BG -34-PG-8-UJ -13-JN-30-TG-50-IE-2-RC-20-HG-1-AK2-20-EA 3 Lof-3-IO2-65-PI-5-MK-79-BH-53-GW-60-LW-64-BW-7-PG-20-UJ -5-JN-7-HG-8-TG 4 IO2-65-HG-13-UJ -6-PG-9-JN-5-GW-5-BW-13-BH 5 BH -19-PG-71-IE-7-IO2-5-UJ -4-GW-90-AK2-2-EA-10-LW 6 JN -9-HG-22-BW-8-Lof-88-IE-83-EA-14-GW-7-BH-4-UJ -39-AK2 7 UJ -9-AK2-4-IE-2-EA 8 SO -71-IE-4-AK2-1-BW-27-EA-46-UJ 9 SO -48-AK2-17-BW-20-IE-27-EA-21-UJ