Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
Ö 4(7) Bo Westerberg 51.09 (Per Ivarsson 39.21)  starttid: 17.11.24 
  Alla klasser VAC + Ö 9 (29) Mats Kristiansson 32.01
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.19-3 -7  7.7 0.50   300  2.19-3 -7  7.7   -IE 2  1.19 4.4 MK 
 2 52  670  5.56-5 -9  8.9 1.40   970  8.15-4 -7  8.5       3.46 5.6 HG 
 3 53  570  8.47-6 -19 15.4 4.20  1,540 17.02-6 -13 11.1   +PG 1  3.57 6.9 MK 
 4 54  350  5.24-4 -9  15.4 1.10  1,890 22.26-5 -12 11.9   -HG 6  3.38 10.4 MK 
 5 55  380  4.22-3 -5  11.5     2,270 26.48-4 -9  11.8   -JN 1  3.03 8.0 MK 
 6 56  620  7.25-5 -15 12.0 2.20  2,890 34.13-5 -9  11.8   +Lof1  4.30 7.3 MK 
 7 57  450  6.25-6 -12 14.3 1.50  3,340 40.38-5 -10 12.2       4.03 9.0 AK2
 8 58  300  6.31-5 -16 21.7 3.00  3,640 47.09-5 -9  13.0   -IE 2  3.08 10.4 MK 
 9 59  300  2.06-3 -5  7.0     3,940 49.15-4 -9  12.5       1.50 6.1 HG 
Mål    250  1.54-4 -8  7.6     4,190 51.09-4 -9  12.2       1.28 5.9 AK2
4,190 51.09-4 -9 12.2 15.10 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IE -9-BW -0-PI -51-BG 2 Lof-60-GW-9-PI-1-LW-75-BW -16-Mar-18-MK 3 Lof-3-IO2-65-PI-5-MK-79-BH-53-GW-60-LW-64-BW -7-PG-20-UJ-5-JN-7-HG-8-TG 4 IO2-65-HG-13-UJ-6-PG-9-JN-5-GW-5-BW -13-BH 5 JN -4-BW 6 JN -9-HG-22-BW -8-Lof-88-IE-83-EA-14-GW-7-BH-4-UJ-39-AK2 7 8 SO -71-IE-4-AK2-1-BW -27-EA-46-UJ 9 SO -48-AK2-17-BW -20-IE-27-EA-21-UJ