Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck
VAC 19(22) Lena Waern 74.32 (Mats Kristiansson 32.01)  starttid: 17.01.25 
  Alla klasser VAC + Ö 25 (29) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  5.57-20 -27 19.8 3.00   300  5.57-20 -27 19.8       1.19 4.4 MK 
 2 52  670 11.02-18 -25 16.5 2.30   970 16.59-21 -28 17.5   -GW 2  3.46 5.6 HG 
 3 53  570  8.58-16 -22 15.7     1,540 25.57-19 -25 16.9       3.57 6.9 MK 
 4 54  350  8.39-21 -27 24.7 0.20  1,890 34.36-19 -25 18.3       3.38 10.4 MK 
 5 55  380  7.10-16 -22 18.9     2,270 41.46-19 -25 18.4   -AK22  3.03 8.0 MK 
 6 56  620  9.56-17 -23 16.0     2,890 51.42-20 -26 17.9   -RC 3  4.30 7.3 MK 
 7 57  450  9.36-18 -25 21.3 0.20  3,340 61.18-19 -25 18.4       4.03 9.0 AK2
 8 58  300  6.42-12 -17 22.3     3,640 68.00-17 -23 18.7   -TG 1  3.08 10.4 MK 
 9 59  300  3.33-19 -24 11.8     3,940 71.33-18 -24 18.2       1.50 6.1 HG 
Mål    250  2.59-20 -27 11.9     4,190 74.32-19 -25 17.8       1.28 5.9 AK2
4,190 74.32-19 -25 17.8 6.10 30.42 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 RC -79-SO-39-LW 2 Lof-60-GW-9-PI-1-LW -75-BW-16-Mar-18-MK 3 Lof-3-IO2-65-PI-5-MK-79-BH-53-GW-60-LW -64-BW-7-PG-20-UJ-5-JN-7-HG-8-TG 4 LW -26-IE-4-TG 5 BH -19-PG-71-IE-7-IO2-5-UJ-4-GW-90-AK2-2-EA-10-LW 6 RC -5-LW -7-TG-8-IO2 7 IO2-25-LW -39-TG 8 TG -1-LW 9 TG -33-LW