Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
VAC 17(20) Lena Waern 87.24 (Börje Sundberg 44.21)  starttid: 17.02.36 
  Alla klasser VAC + Ö 22 (25) Jenny Nyman 34.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  7.06-17 -22 16.7 1.50   425  7.06-17 -22 16.7       3.01 7.1 JN 
 2 52  550 20.01-20 -25 36.4 11.10   975 27.07-20 -25 27.8       5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.57-13 -18 10.8     1,155 29.04-19 -24 25.2       1.10 6.5 JN 
 4 54  765 12.21-14 -19 16.1     1,920 41.25-18 -23 21.6       7.01 9.2 JH 
 5 55  200  8.57-19 -24 44.7 5.30  2,120 50.22-19 -24 23.8       1.58 9.8 JH 
 6 46  250  4.39-17 -22 18.6 1.20  2,370 55.01-17 -22 23.2       1.54 7.6 JH 
 7 57  310  4.35-17 -22 14.8 0.20  2,680 59.36-17 -22 22.2       2.24 7.7 JH 
 8 58  470  8.34-16 -20 18.2 1.20  3,150 68.10-17 -22 21.6       4.08 8.8 JN 
 9 59  340  9.08-15 -20 26.9 3.20  3,490 77.18-17 -22 22.1       3.15 9.6 JH 
10 60  275  7.01-18 -23 25.5 3.20  3,765 84.19-17 -22 22.4       2.03 7.5 JN 
Mål    250  3.05-18 -23 12.3     4,015 87.24-17 -22 21.8       1.08 4.5 AH2
4,015 87.24-17 -22 21.8 28.10 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE-54-Lof-14-RC-91-LW -49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP-137-LE-206-JH-17-TA-154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF-61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE-154--283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE-162-JH-39-LW -163-TA-59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT-125-JN 3 EA -27-Mor-49-GW-73-AP-10-LE-45-IO2-113-JH-78-LW -132-TA-78-PJ2-1-BS-6-AH2-261-TK-187-JN-11-LF-6-TF-24-LT 4 EA -15-Mor-167-JH-6-LE-270-AP-6-GW-32-TA-9-PJ2-56-BS-19-LW -45-AH2-227-TK-48-IO2-38-JN 5 Lof-6-RC-6-BH-186-IE-14--291-EA-141-Mor-11-JH-255-LE-68-AP-12-GW-0-TA-2-PJ2-136-BS-263-TK-22-JN-14-AH2-45-LW 6 AP -0-PJ2-11-GW-72-BS-240-JN-28-TK-47-AH2-147-LW 7 AP -0-PJ2-67-BS-7-GW-205-JN-52-TK-81-AH2-211-LW -283-LF-8-TF-8-LT-203-IO2-86-PW3-12-SK 8 BS -55-PJ2-1-AP-29-JN-34-GW-134-TK-240-AH2-202-LW -188-LF-3-LT-7-TF-300-SK-38-IO2-147-PW3 9 LW -263-LT-3-LF-6-TF-28-SK-212-IO2-8-PW3 10 LW -34-SK-0-LF-6-TF-6-LT-227-PW3-94-IO2