Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
Ö 5(5) Anders Holmedal 56.52 (Jenny Nyman 34.26)  starttid: 17.21.18 
  Alla klasser VAC + Ö 16 (25) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  4.58-5 -18 11.7 0.20   425  4.58-5 -18 11.7       3.01 7.1 JN 
 2 52  550  7.09-3 -10 13.0      975 12.07-5 -13 12.4   +BS 2  5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.52-5 -17 10.4     1,155 13.59-5 -13 12.1   -PJ22  1.10 6.5 JN 
 4 54  765  9.29-5 -16 12.4     1,920 23.28-5 -14 12.2       7.01 9.2 JH 
 5 55  200  7.27-5 -23 37.3 4.20  2,120 30.55-5 -16 14.6   -JN 1  1.58 9.8 JH 
 6 46  250  2.57-5 -12 11.8     2,370 33.52-5 -14 14.3       1.54 7.6 JH 
 7 57  310  3.31-5 -16 11.3     2,680 37.23-5 -14 13.9       2.24 7.7 JH 
 8 58  470  8.43-5 -21 18.5 2.20  3,150 46.06-5 -16 14.6       4.08 8.8 JN 
 9 59  340  5.28-5 -14 16.1 0.30  3,490 51.34-5 -16 14.8       3.15 9.6 JH 
10 60  275  4.10-5 -21 15.2 1.00  3,765 55.44-5 -16 14.8       2.03 7.5 JN 
Mål    250  1.08-1 -1  4.5     4,015 56.52-5 -16 14.2       1.08 4.5 AH2
4,015 56.52-5 -16 14.2 8.30 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE-54-Lof-14-RC-91-LW-49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP-137-LE-206-JH-17-TA-154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF-61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE-154--283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE-162-JH-39-LW-163-TA-59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT-125-JN 3 EA -27-Mor-49-GW-73-AP-10-LE-45-IO2-113-JH-78-LW-132-TA-78-PJ2-1-BS-6-AH2-261-TK-187-JN-11-LF-6-TF-24-LT 4 EA -15-Mor-167-JH-6-LE-270-AP-6-GW-32-TA-9-PJ2-56-BS-19-LW-45-AH2-227-TK-48-IO2-38-JN 5 Lof-6-RC-6-BH-186-IE-14--291-EA-141-Mor-11-JH-255-LE-68-AP-12-GW-0-TA-2-PJ2-136-BS-263-TK-22-JN-14-AH2-45-LW 6 AP -0-PJ2-11-GW-72-BS-240-JN-28-TK-47-AH2-147-LW 7 AP -0-PJ2-67-BS-7-GW-205-JN-52-TK-81-AH2-211-LW-283-LF-8-TF-8-LT-203-IO2-86-PW3-12-SK 8 BS -55-PJ2-1-AP-29-JN-34-GW-134-TK-240-AH2-202-LW-188-LF-3-LT-7-TF-300-SK-38-IO2-147-PW3 9 10