Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
VAC 16(20) Lennart Tång 76.19 (Börje Sundberg 44.21)  starttid: 17.13  
  Alla klasser VAC + Ö 21 (25) Jenny Nyman 34.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425 14.05-20 -25 33.1 9.00   425 14.05-20 -25 33.1       3.01 7.1 JN 
 2 52  550 12.25-19 -24 22.6 4.00   975 26.30-19 -24 27.2       5.02 9.2 JN 
 3 53  180  3.56-18 -23 21.9 2.00  1,155 30.26-20 -25 26.3       1.10 6.5 JN 
 4 54  765 13.24-15 -20 17.5 1.50  1,920 43.50-20 -25 22.8   -TF 1  7.01 9.2 JH 
 5 55  200  3.08-13 -17 15.7     2,120 46.58-18 -23 22.2   +LF 2  1.58 9.8 JH 
 6 46  250  3.25-13 -18 13.7 0.20  2,370 50.23-16 -21 21.3   -LF 2  1.54 7.6 JH 
 7 57  310  3.48-13 -18 12.3     2,680 54.11-16 -21 20.2   -LF 2  2.24 7.7 JH 
 8 58  470  6.46-8 -11 14.4     3,150 60.57-16 -21 19.3   -LF 2  4.08 8.8 JN 
 9 59  340 10.20-16 -21 30.4 5.00  3,490 71.17-16 -21 20.4   +LF 2  3.15 9.6 JH 
10 60  275  3.24-11 -15 12.4     3,765 74.41-16 -21 19.8   -SK 3  2.03 7.5 JN 
Mål    250  1.38-6 -9  6.5     4,015 76.19-16 -21 19.0   -SK 3  1.08 4.5 AH2
4,015 76.19-16 -21 19.0 22.10 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE-54-Lof-14-RC-91-LW-49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP-137-LE-206-JH-17-TA-154-AH2-49-LT -21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF-61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE-154--283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE-162-JH-39-LW-163-TA-59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT -125-JN 3 EA -27-Mor-49-GW-73-AP-10-LE-45-IO2-113-JH-78-LW-132-TA-78-PJ2-1-BS-6-AH2-261-TK-187-JN-11-LF-6-TF-24-LT 4 LF -17-TF-9-LT 5 LT -14-LF-3-TF-18-IO2 6 LF -12-TF-5-LT -126-IO2-201-SK-1-PW3 7 AP -0-PJ2-67-BS-7-GW-205-JN-52-TK-81-AH2-211-LW-283-LF-8-TF-8-LT -203-IO2-86-PW3-12-SK 8 BS -55-PJ2-1-AP-29-JN-34-GW-134-TK-240-AH2-202-LW-188-LF-3-LT -7-TF-300-SK-38-IO2-147-PW3 9 LW -263-LT -3-LF-6-TF-28-SK-212-IO2-8-PW3 10 LW -34-SK-0-LF-6-TF-6-LT -227-PW3-94-IO2