Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
VAC Utg(20) Torgny Almgren (Börje Sundberg 44.21)  starttid: 17.19.17 Utg:46,57.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (25) Jenny Nyman 34.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  4.25-10 -13 10.4 0.50   425  4.25-10 -13 10.4       3.01 7.1 JN 
 2 52  550  8.44-12 -17 15.9 2.50   975 13.09-9 -14 13.5       5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.26-2 -5  8.0     1,155 14.35-9 -14 12.6       1.10 6.5 JN 
 4 54  765  8.45-4 -7  11.4 0.30  1,920 23.20-9 -13 12.2   +PJ21  7.01 9.2 JH 
 5 55  200  2.19-2 -5  11.6     2,120 25.39-8 -12 12.1   +GW 2  1.58 9.8 JH 
 6 46  250               2,370                 1.54 7.6 JH 
 7 57  310               2,680                 2.24 7.7 JH 
 8 58  470               3,150                 4.08 8.8 JN 
 9 59  340               3,490                 3.15 9.6 JH 
10 60  275               3,765                 2.03 7.5 JN 
Mål    250 15.18-19 -24 61.2     4,015                 1.08 4.5 AH2
4,015 40.57-19 10.2 4.10 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE-54-Lof-14-RC-91-LW-49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP-137-LE-206-JH-17-TA -154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF-61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE-154--283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE-162-JH-39-LW-163-TA -59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT-125-JN 3 EA -27-Mor-49-GW-73-AP-10-LE-45-IO2-113-JH-78-LW-132-TA -78-PJ2-1-BS-6-AH2-261-TK-187-JN-11-LF-6-TF-24-LT 4 EA -15-Mor-167-JH-6-LE-270-AP-6-GW-32-TA -9-PJ2-56-BS-19-LW-45-AH2-227-TK-48-IO2-38-JN 5 Lof-6-RC-6-BH-186-IE-14--291-EA-141-Mor-11-JH-255-LE-68-AP-12-GW -0-TA -2-PJ2-136-BS-263-TK-22-JN-14-AH2-45-LW 6 7 8 9 10