Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
VAC 11(20) Morgan Klasson 56.12 (Börje Sundberg 44.21)  starttid: 17.07.38 
  Alla klasser VAC + Ö 15 (25) Jenny Nyman 34.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  4.03-6 -9  9.5      425  4.03-6 -9  9.5       3.01 7.1 JN 
 2 52  550 12.05-17 -22 22.0 5.20   975 16.08-15 -20 16.5       5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.46-9 -13  9.8 0.10  1,155 17.54-15 -20 15.5       1.10 6.5 JN 
 4 54  765  9.04-8 -11 11.9     1,920 26.58-11 -16 14.0   -EA 1  7.01 9.2 JH 
 5 55  200  4.34-17 -21 22.8 2.00  2,120 31.32-12 -17 14.9   +JH 1  1.58 9.8 JH 
 6 46  250  2.41-4 -7  10.7     2,370 34.13-10 -15 14.4       1.54 7.6 JH 
 7 57  310  3.49-14 -19 12.3 0.40  2,680 38.02-10 -15 14.2       2.24 7.7 JH 
 8 58  470  6.44-7 -10 14.3 1.10  3,150 44.46-11 -15 14.2       4.08 8.8 JN 
 9 59  340  6.41-13 -18 19.7 2.20  3,490 51.27-11 -15 14.7       3.15 9.6 JH 
10 60  275  3.06-6 -9  11.3 0.20  3,765 54.33-11 -15 14.5       2.03 7.5 JN 
Mål    250  1.39-8 -11  6.6     4,015 56.12-11 -15 14.0       1.08 4.5 AH2
4,015 56.12-11 -15 14.0 12.00 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE-54-Lof-14-RC-91-LW-49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP-137-LE-206-JH-17-TA-154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF-61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE-154--283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE-162-JH-39-LW-163-TA-59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT-125-JN 3 EA -27-Mor-49-GW-73-AP-10-LE-45-IO2-113-JH-78-LW-132-TA-78-PJ2-1-BS-6-AH2-261-TK-187-JN-11-LF-6-TF-24-LT 4 EA -15-Mor-167-JH-6-LE-270-AP-6-GW-32-TA-9-PJ2-56-BS-19-LW-45-AH2-227-TK-48-IO2-38-JN 5 Lof-6-RC-6-BH-186-IE-14--291-EA-141-Mor-11-JH-255-LE-68-AP-12-GW-0-TA-2-PJ2-136-BS-263-TK-22-JN-14-AH2-45-LW 6 Lof-7-RC-10-BH-184-IE-6--263-EA-118-JH-36-Mor 7 RC -3-Lof-7-BH-197-IE-4--209-EA-116-JH-121-Mor 8 Lof-10-RC-15-BH-202-IE-88--168-EA-34-JH-188-Mor 9 Mor-255-BS-45-JN-12-PJ2-67-AP-117-GW-30-TK 10 Mor-237-JN-4-BS-108-PJ2-21-AP-146-TK-10-GW