Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
VAC Utg(20) Lasse Ekberg (Börje Sundberg 44.21)  starttid: 17.16.44 Utg:46,57.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (25) Jenny Nyman 34.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  3.15-1 -3  7.6      425  3.15-1 -3  7.6       3.01 7.1 JN 
 2 52  550  6.23-3 -5  11.6 0.30   975  9.38-2 -4  9.9       5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.22-1 -3  7.6     1,155 11.00-1 -3  9.5   -AP 1  1.10 6.5 JN 
 4 54  765  9.45-12 -17 12.7 1.30  1,920 20.45-3 -5  10.8   -JH 1  7.01 9.2 JH 
 5 55  200  6.07-18 -22 30.6 3.50  2,120 26.52-9 -13 12.7       1.58 9.8 JH 
 6 46  250               2,370                 1.54 7.6 JH 
 7 57  310               2,680                 2.24 7.7 JH 
 8 58  470               3,150                 4.08 8.8 JN 
 9 59  340               3,490                 3.15 9.6 JH 
10 60  275               3,765                 2.03 7.5 JN 
Mål    250 18.13-20 -25 72.9     4,015                 1.08 4.5 AH2
4,015 45.05-20 11.2 5.50 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE-54-Lof-14-RC-91-LW-49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP-137-LE -206-JH-17-TA-154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF-61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE-154--283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE -162-JH-39-LW-163-TA-59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT-125-JN 3 EA -27-Mor-49-GW-73-AP-10-LE -45-IO2-113-JH-78-LW-132-TA-78-PJ2-1-BS-6-AH2-261-TK-187-JN-11-LF-6-TF-24-LT 4 EA -15-Mor-167-JH-6-LE -270-AP-6-GW-32-TA-9-PJ2-56-BS-19-LW-45-AH2-227-TK-48-IO2-38-JN 5 Lof-6-RC-6-BH-186-IE-14--291-EA-141-Mor-11-JH-255-LE -68-AP-12-GW-0-TA-2-PJ2-136-BS-263-TK-22-JN-14-AH2-45-LW 6 7 8 9 10