Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
VAC 3(20) Erik Aspelin 45.17 (Börje Sundberg 44.21)  starttid: 17.11.53 
  Alla klasser VAC + Ö 6 (25) Jenny Nyman 34.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  4.19-8 -11 10.2 1.10   425  4.19-8 -11 10.2       3.01 7.1 JN 
 2 52  550  6.51-4 -6  12.5 1.30   975 11.10-6 -8  11.5       5.02 9.2 JN 
 3 53  180  2.02-15 -20 11.3 0.50  1,155 13.12-7 -10 11.4       1.10 6.5 JN 
 4 54  765  9.16-11 -15 12.1 1.50  1,920 22.28-7 -11 11.7   +Mor1  7.01 9.2 JH 
 5 55  200  2.28-4 -7  12.3 0.20  2,120 24.56-6 -9  11.8       1.58 9.8 JH 
 6 46  250  2.28-1 -3  9.9 0.30  2,370 27.24-5 -8  11.6       1.54 7.6 JH 
 7 57  310  2.26-1 -2  7.8     2,680 29.50-4 -7  11.1       2.24 7.7 JH 
 8 58  470  6.59-10 -13 14.9 2.40  3,150 36.49-4 -7  11.7       4.08 8.8 JN 
 9 59  340  3.25-1 -2  10.0     3,490 40.14-2 -5  11.5       3.15 9.6 JH 
10 60  275  3.40-13 -17 13.3 1.30  3,765 43.54-3 -6  11.7       2.03 7.5 JN 
Mål    250  1.23-2 -4  5.5     4,015 45.17-3 -6  11.3       1.08 4.5 AH2
4,015 45.17-3 -6 11.3 10.20 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE-54-Lof-14-RC-91-LW-49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA -90-AP-137-LE-206-JH-17-TA-154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF-61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE-154--283-EA -43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE-162-JH-39-LW-163-TA-59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT-125-JN 3 EA -27-Mor-49-GW-73-AP-10-LE-45-IO2-113-JH-78-LW-132-TA-78-PJ2-1-BS-6-AH2-261-TK-187-JN-11-LF-6-TF-24-LT 4 EA -15-Mor-167-JH-6-LE-270-AP-6-GW-32-TA-9-PJ2-56-BS-19-LW-45-AH2-227-TK-48-IO2-38-JN 5 Lof-6-RC-6-BH-186-IE-14--291-EA -141-Mor-11-JH-255-LE-68-AP-12-GW-0-TA-2-PJ2-136-BS-263-TK-22-JN-14-AH2-45-LW 6 Lof-7-RC-10-BH-184-IE-6--263-EA -118-JH-36-Mor 7 RC -3-Lof-7-BH-197-IE-4--209-EA -116-JH-121-Mor 8 Lof-10-RC-15-BH-202-IE-88--168-EA -34-JH-188-Mor 9 RC -10-Lof-11-BH-208-IE-144--61-EA -24-JH 10 Lof-5-BH-4-RC-235-IE-111--18-JH-69-EA