Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
VAC 10(20) Rolf Cleröd 54.04 (Börje Sundberg 44.21)  starttid: 16.56.13 
  Alla klasser VAC + Ö 14 (25) Jenny Nyman 34.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425 11.58-19 -24 28.2 7.30   425 11.58-19 -24 28.2   -Lof1  3.01 7.1 JN 
 2 52  550  7.00-6 -8  12.7      975 18.58-17 -22 19.5   -BH 2  5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.50-12 -16 10.2 0.10  1,155 20.48-17 -22 18.0   -Lof2  1.10 6.5 JN 
 4 54  765  8.54-6 -9  11.6     1,920 29.42-14 -19 15.5   -Lof2  7.01 9.2 JH 
 5 55  200  2.37-7 -10 13.1     2,120 32.19-13 -18 15.2   -Lof2  1.58 9.8 JH 
 6 46  250  3.02-9 -14 12.1     2,370 35.21-11 -16 14.9   -Lof2  1.54 7.6 JH 
 7 57  310  3.09-4 -7  10.2     2,680 38.30-11 -16 14.4   +Lof2  2.24 7.7 JH 
 8 58  470  6.06-3 -6  13.0     3,150 44.36-10 -14 14.2   -Lof2  4.08 8.8 JN 
 9 59  340  4.04-2 -4  12.0     3,490 48.40-10 -14 13.9   +Lof2  3.15 9.6 JH 
10 60  275  3.41-14 -18 13.4 0.40  3,765 52.21-10 -14 13.9   -Lof2  2.03 7.5 JN 
Mål    250  1.43-10 -14  6.9     4,015 54.04-10 -14 13.5   -Lof2  1.08 4.5 AH2
4,015 54.04-10 -14 13.5 8.20 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE-54-Lof-14-RC -91-LW-49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP-137-LE-206-JH-17-TA-154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF-61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC -35-IE-154--283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE-162-JH-39-LW-163-TA-59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT-125-JN 3 Lof-6-BH-5-RC -25-IE-157- 4 Lof-13-RC -9-BH-186-IE-1- 5 Lof-6-RC -6-BH-186-IE-14--291-EA-141-Mor-11-JH-255-LE-68-AP-12-GW-0-TA-2-PJ2-136-BS-263-TK-22-JN-14-AH2-45-LW 6 Lof-7-RC -10-BH-184-IE-6--263-EA-118-JH-36-Mor 7 RC -3-Lof-7-BH-197-IE-4--209-EA-116-JH-121-Mor 8 Lof-10-RC -15-BH-202-IE-88--168-EA-34-JH-188-Mor 9 RC -10-Lof-11-BH-208-IE-144--61-EA-24-JH 10 Lof-5-BH-4-RC -235-IE-111--18-JH-69-EA