Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
VAC 1(20) Börje Sundberg 44.21 (tvåa Tomas Karlsson 45.06)  starttid: 17.24.09 
  Alla klasser VAC + Ö 4 (25) Jenny Nyman 34.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  3.29-2 -4  8.2      425  3.29-2 -4  8.2   -PJ21  3.01 7.1 JN 
 2 52  550  5.56-1 -3  10.8      975  9.25-1 -3  9.7   -AH22  5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.37-5 -8  9.0 0.20  1,155 11.02-2 -4  9.6   -PJ22  1.10 6.5 JN 
 4 54  765  8.31-2 -5  11.1 0.20  1,920 19.33-1 -3  10.2       7.01 9.2 JH 
 5 55  200  3.32-14 -18 17.7 1.20  2,120 23.05-2 -4  10.9       1.58 9.8 JH 
 6 46  250  2.41-4 -7  10.7 0.30  2,370 25.46-1 -4  10.9       1.54 7.6 JH 
 7 57  310  3.01-3 -6  9.7     2,680 28.47-1 -4  10.7   +GW 1  2.24 7.7 JH 
 8 58  470  6.15-5 -8  13.3 1.30  3,150 35.02-1 -4  11.1       4.08 8.8 JN 
 9 59  340  4.09-3 -5  12.2 0.20  3,490 39.11-1 -4  11.2       3.15 9.6 JH 
10 60  275  2.52-2 -5  10.4 0.30  3,765 42.03-1 -4  11.2   -JN 1  2.03 7.5 JN 
Mål    250  2.18-16 -21  9.2     4,015 44.21-1 -4  11.0       1.08 4.5 AH2
4,015 44.21-1 -4 11.0 4.50 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE-54-Lof-14-RC-91-LW-49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP-137-LE-206-JH-17-TA-154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS -126-LF-9-TF-61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE-154--283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE-162-JH-39-LW-163-TA-59-AH2-9-BS -0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT-125-JN 3 EA -27-Mor-49-GW-73-AP-10-LE-45-IO2-113-JH-78-LW-132-TA-78-PJ2-1-BS -6-AH2-261-TK-187-JN-11-LF-6-TF-24-LT 4 EA -15-Mor-167-JH-6-LE-270-AP-6-GW-32-TA-9-PJ2-56-BS -19-LW-45-AH2-227-TK-48-IO2-38-JN 5 Lof-6-RC-6-BH-186-IE-14--291-EA-141-Mor-11-JH-255-LE-68-AP-12-GW-0-TA-2-PJ2-136-BS -263-TK-22-JN-14-AH2-45-LW 6 AP -0-PJ2-11-GW-72-BS -240-JN-28-TK-47-AH2-147-LW 7 AP -0-PJ2-67-BS -7-GW-205-JN-52-TK-81-AH2-211-LW-283-LF-8-TF-8-LT-203-IO2-86-PW3-12-SK 8 BS -55-PJ2-1-AP-29-JN-34-GW-134-TK-240-AH2-202-LW-188-LF-3-LT-7-TF-300-SK-38-IO2-147-PW3 9 Mor-255-BS -45-JN-12-PJ2-67-AP-117-GW-30-TK 10 Mor-237-JN-4-BS -108-PJ2-21-AP-146-TK-10-GW