Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
VAC 7(20) Per Widström 51.39 (Börje Sundberg 44.21)  starttid: 17.41.26 
  Alla klasser VAC + Ö 11 (25) Jenny Nyman 34.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  3.38-5 -7  8.5      425  3.38-5 -7  8.5       3.01 7.1 JN 
 2 52  550  7.46-9 -13 14.1 0.40   975 11.24-7 -9  11.7       5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.47-10 -14  9.9 0.10  1,155 13.11-6 -8  11.4       1.10 6.5 JN 
 4 54  765  9.07-9 -12 11.9     1,920 22.18-6 -9  11.6   -SK 1  7.01 9.2 JH 
 5 55  200  2.27-3 -6  12.3     2,120 24.45-5 -8  11.7   +SK 1  1.58 9.8 JH 
 6 46  250  2.40-3 -6  10.7     2,370 27.25-6 -9  11.6   -SK 1  1.54 7.6 JH 
 7 57  310  3.09-4 -7  10.2     2,680 30.34-6 -9  11.4   +SK 1  2.24 7.7 JH 
 8 58  470 10.09-18 -23 21.6 4.20  3,150 40.43-7 -11 12.9       4.08 8.8 JN 
 9 59  340  6.25-12 -17 18.9 1.50  3,490 47.08-9 -13 13.5   -IO21  3.15 9.6 JH 
10 60  275  2.54-3 -6  10.5     3,765 50.02-7 -11 13.3       2.03 7.5 JN 
Mål    250  1.37-5 -8  6.5     4,015 51.39-7 -11 12.9       1.08 4.5 AH2
4,015 51.39-7 -11 12.9 7.00 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PW3-65-SK 2 PW3-48-SK 3 PW3-27-SK 4 SK -9-PW3 5 PW3-1-SK 6 LF -12-TF-5-LT-126-IO2-201-SK-1-PW3 7 AP -0-PJ2-67-BS-7-GW-205-JN-52-TK-81-AH2-211-LW-283-LF-8-TF-8-LT-203-IO2-86-PW3-12-SK 8 BS -55-PJ2-1-AP-29-JN-34-GW-134-TK-240-AH2-202-LW-188-LF-3-LT-7-TF-300-SK-38-IO2-147-PW3 9 LW -263-LT-3-LF-6-TF-28-SK-212-IO2-8-PW3 10 LW -34-SK-0-LF-6-TF-6-LT-227-PW3-94-IO2