Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
VAC 4(20) Sören Knuts 46.10 (Börje Sundberg 44.21)  starttid: 17.42.39 
  Alla klasser VAC + Ö 7 (25) Jenny Nyman 34.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  3.30-3 -5  8.2      425  3.30-3 -5  8.2       3.01 7.1 JN 
 2 52  550  7.29-8 -12 13.6 1.40   975 10.59-4 -6  11.3       5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.26-2 -5  8.0     1,155 12.25-4 -6  10.8       1.10 6.5 JN 
 4 54  765  8.31-2 -5  11.1 0.20  1,920 20.56-4 -6  10.9   +PW31  7.01 9.2 JH 
 5 55  200  2.37-7 -10 13.1 0.20  2,120 23.33-3 -6  11.1   -PW31  1.58 9.8 JH 
 6 46  250  2.38-2 -5  10.5 0.30  2,370 26.11-3 -6  11.0   +PW31  1.54 7.6 JH 
 7 57  310  3.22-10 -14 10.9 0.30  2,680 29.33-3 -6  11.0   -PW31  2.24 7.7 JH 
 8 58  470  6.52-9 -12 14.6 2.00  3,150 36.25-3 -6  11.6       4.08 8.8 JN 
 9 59  340  5.50-10 -15 17.2 2.00  3,490 42.15-6 -9  12.1       3.15 9.6 JH 
10 60  275  2.35-1 -3  9.4     3,765 44.50-4 -7  11.9   +LF 3  2.03 7.5 JN 
Mål    250  1.20-1 -2  5.3     4,015 46.10-4 -7  11.5   +LF 3  1.08 4.5 AH2
4,015 46.10-4 -7 11.5 7.20 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PW3-65-SK 2 PW3-48-SK 3 PW3-27-SK 4 SK -9-PW3 5 PW3-1-SK 6 LF -12-TF-5-LT-126-IO2-201-SK -1-PW3 7 AP -0-PJ2-67-BS-7-GW-205-JN-52-TK-81-AH2-211-LW-283-LF-8-TF-8-LT-203-IO2-86-PW3-12-SK 8 BS -55-PJ2-1-AP-29-JN-34-GW-134-TK-240-AH2-202-LW-188-LF-3-LT-7-TF-300-SK -38-IO2-147-PW3 9 LW -263-LT-3-LF-6-TF-28-SK -212-IO2-8-PW3 10 LW -34-SK -0-LF -6-TF-6-LT-227-PW3-94-IO2