Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
Ö 2(5) Jörgen Hallén 35.37 (Jenny Nyman 34.26)  starttid: 17.20.23 
  Alla klasser VAC + Ö 2 (25) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  3.02-2 -2  7.1      425  3.02-2 -2  7.1       3.01 7.1 JN 
 2 52  550  5.39-2 -2  10.3 0.30   975  8.41-2 -2  8.9       5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.18-2 -2  7.2 0.10  1,155  9.59-2 -2  8.6       1.10 6.5 JN 
 4 54  765  7.01-1 -1  9.2     1,920 17.00-2 -2  8.9   +LE 1  7.01 9.2 JH 
 5 55  200  1.58-1 -1  9.8     2,120 18.58-2 -2  8.9   -Mor1  1.58 9.8 JH 
 6 46  250  1.54-1 -1  7.6     2,370 20.52-2 -2  8.8       1.54 7.6 JH 
 7 57  310  2.24-1 -1  7.7     2,680 23.16-2 -2  8.7       2.24 7.7 JH 
 8 58  470  5.37-3 -3  12.0 1.20  3,150 28.53-2 -2  9.2       4.08 8.8 JN 
 9 59  340  3.15-1 -1  9.6     3,490 32.08-2 -2  9.2       3.15 9.6 JH 
10 60  275  2.07-2 -2  7.7     3,765 34.15-2 -2  9.1       2.03 7.5 JN 
Mål    250  1.22-2 -3  5.5     4,015 35.37-2 -2  8.9   +1  1.08 4.5 AH2
4,015 35.37-2 -2 8.9 2.00 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE-54-Lof-14-RC-91-LW-49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP-137-LE-206-JH -17-TA-154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF-61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE-154--283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE-162-JH -39-LW-163-TA-59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT-125-JN 3 EA -27-Mor-49-GW-73-AP-10-LE-45-IO2-113-JH -78-LW-132-TA-78-PJ2-1-BS-6-AH2-261-TK-187-JN-11-LF-6-TF-24-LT 4 EA -15-Mor-167-JH -6-LE-270-AP-6-GW-32-TA-9-PJ2-56-BS-19-LW-45-AH2-227-TK-48-IO2-38-JN 5 Lof-6-RC-6-BH-186-IE-14--291-EA-141-Mor-11-JH -255-LE-68-AP-12-GW-0-TA-2-PJ2-136-BS-263-TK-22-JN-14-AH2-45-LW 6 Lof-7-RC-10-BH-184-IE-6--263-EA-118-JH -36-Mor 7 RC -3-Lof-7-BH-197-IE-4--209-EA-116-JH -121-Mor 8 Lof-10-RC-15-BH-202-IE-88--168-EA-34-JH -188-Mor 9 RC -10-Lof-11-BH-208-IE-144--61-EA-24-JH 10 Lof-5-BH-4-RC-235-IE-111--18-JH -69-EA