Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
Ö 4(5) Elin Åkesson 49.09 (Jenny Nyman 34.26)  starttid: 17.06.52 
  Alla klasser VAC + Ö 10 (25) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  3.39-3 -8  8.6      425  3.39-3 -8  8.6       3.01 7.1 JN 
 2 52  550  7.49-5 -14 14.2 0.20   975 11.28-3 -10 11.8       5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.43-4 -11  9.5     1,155 13.11-3 -8  11.4       1.10 6.5 JN 
 4 54  765  9.08-4 -13 11.9     1,920 22.19-4 -10 11.6   -IE 1  7.01 9.2 JH 
 5 55  200  2.47-4 -14 13.9     2,120 25.06-4 -10 11.8   -IE 1  1.58 9.8 JH 
 6 46  250  2.56-4 -11 11.7     2,370 28.02-4 -10 11.8   -IE 1  1.54 7.6 JH 
 7 57  310  3.20-4 -13 10.8     2,680 31.22-4 -10 11.7   -IE 1  2.24 7.7 JH 
 8 58  470  7.40-4 -16 16.3 1.40  3,150 39.02-4 -10 12.4       4.08 8.8 JN 
 9 59  340  5.12-4 -12 15.3 0.30  3,490 44.14-4 -10 12.7       3.15 9.6 JH 
10 60  275  3.14-4 -12 11.8     3,765 47.28-4 -10 12.6       2.03 7.5 JN 
Mål    250  1.41-4 -13  6.7     4,015 49.09-4 -10 12.2   -JH 1  1.08 4.5 AH2
4,015 49.09-4 -10 12.2 2.30 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE-54-Lof-14-RC-91-LW-49- -70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP-137-LE-206-JH-17-TA-154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF-61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE-154- -283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE-162-JH-39-LW-163-TA-59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT-125-JN 3 Lof-6-BH-5-RC-25-IE-157- 4 Lof-13-RC-9-BH-186-IE-1- 5 Lof-6-RC-6-BH-186-IE-14- -291-EA-141-Mor-11-JH-255-LE-68-AP-12-GW-0-TA-2-PJ2-136-BS-263-TK-22-JN-14-AH2-45-LW 6 Lof-7-RC-10-BH-184-IE-6- -263-EA-118-JH-36-Mor 7 RC -3-Lof-7-BH-197-IE-4- -209-EA-116-JH-121-Mor 8 Lof-10-RC-15-BH-202-IE-88- -168-EA-34-JH-188-Mor 9 RC -10-Lof-11-BH-208-IE-144- -61-EA-24-JH 10 Lof-5-BH-4-RC-235-IE-111- -18-JH-69-EA