Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
VAC 8(20) Bengt Hallen 51.57 (Börje Sundberg 44.21)  starttid: 16.58.23 
  Alla klasser VAC + Ö 12 (25) Jenny Nyman 34.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  6.04-15 -20 14.3 2.10   425  6.04-15 -20 14.3       3.01 7.1 JN 
 2 52  550 10.29-16 -21 19.1 3.50   975 16.33-16 -21 17.0   +Lof2  5.02 9.2 JN 
 3 53  180  2.00-14 -19 11.1 0.30  1,155 18.33-16 -21 16.1   -Lof2  1.10 6.5 JN 
 4 54  765  9.08-10 -13 11.9     1,920 27.41-12 -17 14.4   -Lof2  7.01 9.2 JH 
 5 55  200  2.34-5 -8  12.8     2,120 30.15-11 -15 14.3   -Lof2  1.58 9.8 JH 
 6 46  250  3.06-12 -17 12.4 0.40  2,370 33.21-9 -13 14.1   -Lof2  1.54 7.6 JH 
 7 57  310  3.09-4 -7  10.2     2,680 36.30-9 -13 13.6   -RC 2  2.24 7.7 JH 
 8 58  470  6.11-4 -7  13.2 0.50  3,150 42.41-9 -13 13.6   -Lof2  4.08 8.8 JN 
 9 59  340  4.10-4 -6  12.3     3,490 46.51-8 -12 13.4   -RC 2  3.15 9.6 JH 
10 60  275  3.16-9 -13 11.9 0.30  3,765 50.07-8 -12 13.3   -Lof2  2.03 7.5 JN 
Mål    250  1.50-13 -17  7.3     4,015 51.57-8 -12 12.9   -Lof2  1.08 4.5 AH2
4,015 51.57-8 -12 12.9 8.30 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH -156-IE-54-Lof-14-RC-91-LW-49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP-137-LE-206-JH-17-TA-154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF-61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE-154--283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE-162-JH-39-LW-163-TA-59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT-125-JN 3 Lof-6-BH -5-RC-25-IE-157- 4 Lof-13-RC-9-BH -186-IE-1- 5 Lof-6-RC-6-BH -186-IE-14--291-EA-141-Mor-11-JH-255-LE-68-AP-12-GW-0-TA-2-PJ2-136-BS-263-TK-22-JN-14-AH2-45-LW 6 Lof-7-RC-10-BH -184-IE-6--263-EA-118-JH-36-Mor 7 RC -3-Lof-7-BH -197-IE-4--209-EA-116-JH-121-Mor 8 Lof-10-RC-15-BH -202-IE-88--168-EA-34-JH-188-Mor 9 RC -10-Lof-11-BH -208-IE-144--61-EA-24-JH 10 Lof-5-BH -4-RC-235-IE-111--18-JH-69-EA