Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
Ö 1(5) Jenny Nyman 34.26 (tvåa Jörgen Hallén 35.37)  starttid: 17.33.32 
  Alla klasser VAC + Ö 1 (25) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  3.01-1 -1  7.1      425  3.01-1 -1  7.1       3.01 7.1 JN 
 2 52  550  5.02-1 -1  9.2      975  8.03-1 -1  8.3       5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.10-1 -1  6.5     1,155  9.13-1 -1  8.0   +LF 2  1.10 6.5 JN 
 4 54  765  7.14-2 -2  9.5     1,920 16.27-1 -1  8.6       7.01 9.2 JH 
 5 55  200  2.00-2 -2  10.0     2,120 18.27-1 -1  8.7   +AH21  1.58 9.8 JH 
 6 46  250  1.56-2 -2  7.7     2,370 20.23-1 -1  8.6       1.54 7.6 JH 
 7 57  310  2.33-3 -4  8.2     2,680 22.56-1 -1  8.6       2.24 7.7 JH 
 8 58  470  4.08-1 -1  8.8     3,150 27.04-1 -1  8.6       4.08 8.8 JN 
 9 59  340  3.29-2 -3  10.2     3,490 30.33-1 -1  8.8   +PJ21  3.15 9.6 JH 
10 60  275  2.03-1 -1  7.5     3,765 32.36-1 -1  8.7   +BS 1  2.03 7.5 JN 
Mål    250  1.50-5 -17  7.3     4,015 34.26-1 -1  8.6       1.08 4.5 AH2
4,015 34.26-1 -1 8.6 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE-154--283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE-162-JH-39-LW-163-TA-59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT-125-JN 3 EA -27-Mor-49-GW-73-AP-10-LE-45-IO2-113-JH-78-LW-132-TA-78-PJ2-1-BS-6-AH2-261-TK-187-JN -11-LF-6-TF-24-LT 4 EA -15-Mor-167-JH-6-LE-270-AP-6-GW-32-TA-9-PJ2-56-BS-19-LW-45-AH2-227-TK-48-IO2-38-JN 5 Lof-6-RC-6-BH-186-IE-14--291-EA-141-Mor-11-JH-255-LE-68-AP-12-GW-0-TA-2-PJ2-136-BS-263-TK-22-JN -14-AH2-45-LW 6 AP -0-PJ2-11-GW-72-BS-240-JN -28-TK-47-AH2-147-LW 7 AP -0-PJ2-67-BS-7-GW-205-JN -52-TK-81-AH2-211-LW-283-LF-8-TF-8-LT-203-IO2-86-PW3-12-SK 8 BS -55-PJ2-1-AP-29-JN -34-GW-134-TK-240-AH2-202-LW-188-LF-3-LT-7-TF-300-SK-38-IO2-147-PW3 9 Mor-255-BS-45-JN -12-PJ2-67-AP-117-GW-30-TK 10 Mor-237-JN -4-BS-108-PJ2-21-AP-146-TK-10-GW