Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
VAC 12(20) Anders Pettersson 57.43 (Börje Sundberg 44.21)  starttid: 17.12.23 
  Alla klasser VAC + Ö 17 (25) Jenny Nyman 34.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  5.19-14 -19 12.5 1.00   425  5.19-14 -19 12.5       3.01 7.1 JN 
 2 52  550  8.13-10 -15 14.9 1.10   975 13.32-13 -18 13.9   -IO21  5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.39-6 -9  9.2     1,155 15.11-11 -16 13.1   +LE 1  1.10 6.5 JN 
 4 54  765 14.25-18 -23 18.8 4.30  1,920 29.36-13 -18 15.4   +GW 1  7.01 9.2 JH 
 5 55  200  2.45-10 -13 13.8     2,120 32.21-14 -19 15.3   +GW 3  1.58 9.8 JH 
 6 46  250  3.48-16 -21 15.2 1.10  2,370 36.09-12 -17 15.3   +PJ22  1.54 7.6 JH 
 7 57  310  3.17-7 -10 10.6     2,680 39.26-12 -17 14.7   +PJ21  2.24 7.7 JH 
 8 58  470  8.18-15 -19 17.7 2.30  3,150 47.44-12 -17 15.2   -PJ21  4.08 8.8 JN 
 9 59  340  5.17-9 -13 15.5 0.40  3,490 53.01-12 -17 15.2       3.15 9.6 JH 
10 60  275  2.57-5 -8  10.7     3,765 55.58-12 -17 14.9       2.03 7.5 JN 
Mål    250  1.45-11 -15  7.0     4,015 57.43-12 -17 14.4       1.08 4.5 AH2
4,015 57.43-12 -17 14.4 11.00 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE-54-Lof-14-RC-91-LW-49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP -137-LE-206-JH-17-TA-154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF-61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE-154--283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP -27-LE-162-JH-39-LW-163-TA-59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT-125-JN 3 EA -27-Mor-49-GW-73-AP -10-LE-45-IO2-113-JH-78-LW-132-TA-78-PJ2-1-BS-6-AH2-261-TK-187-JN-11-LF-6-TF-24-LT 4 EA -15-Mor-167-JH-6-LE-270-AP -6-GW-32-TA-9-PJ2-56-BS-19-LW-45-AH2-227-TK-48-IO2-38-JN 5 Lof-6-RC-6-BH-186-IE-14--291-EA-141-Mor-11-JH-255-LE-68-AP -12-GW-0-TA-2-PJ2-136-BS-263-TK-22-JN-14-AH2-45-LW 6 AP -0-PJ2-11-GW-72-BS-240-JN-28-TK-47-AH2-147-LW 7 AP -0-PJ2-67-BS-7-GW-205-JN-52-TK-81-AH2-211-LW-283-LF-8-TF-8-LT-203-IO2-86-PW3-12-SK 8 BS -55-PJ2-1-AP -29-JN-34-GW-134-TK-240-AH2-202-LW-188-LF-3-LT-7-TF-300-SK-38-IO2-147-PW3 9 Mor-255-BS-45-JN-12-PJ2-67-AP -117-GW-30-TK 10 Mor-237-JN-4-BS-108-PJ2-21-AP -146-TK-10-GW