Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
Ö 3(5) Per Ivarsson 41.59 (Jenny Nyman 34.26)  starttid: 16.55.25 
  Alla klasser VAC + Ö 3 (25) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  4.36-4 -14 10.8 1.00   425  4.36-4 -14 10.8       3.01 7.1 JN 
 2 52  550  7.27-4 -11 13.5 1.30   975 12.03-4 -12 12.4       5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.22-3 -3  7.6     1,155 13.25-4 -11 11.6       1.10 6.5 JN 
 4 54  765  7.32-3 -3  9.8     1,920 20.57-3 -7  10.9       7.01 9.2 JH 
 5 55  200  2.16-3 -4  11.3     2,120 23.13-3 -5  11.0       1.58 9.8 JH 
 6 46  250  2.30-3 -4  10.0     2,370 25.43-3 -3  10.9       1.54 7.6 JH 
 7 57  310  2.26-2 -2  7.8     2,680 28.09-3 -3  10.5       2.24 7.7 JH 
 8 58  470  4.55-2 -2  10.5     3,150 33.04-3 -3  10.5       4.08 8.8 JN 
 9 59  340  4.34-3 -11 13.4 0.40  3,490 37.38-3 -3  10.8       3.15 9.6 JH 
10 60  275  2.45-3 -4  10.0 0.20  3,765 40.23-3 -3  10.7       2.03 7.5 JN 
Mål    250  1.36-3 -7  6.4     4,015 41.59-3 -3  10.5       1.08 4.5 AH2
4,015 41.59-3 -3 10.5 3.30 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE-54-Lof-14-RC-91-LW-49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP-137-LE-206-JH-17-TA-154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF-61-TK 2 3 4 5 6 7 8 9 10