Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
VAC 9(20) Ingemar Eriksson 52.16 (Börje Sundberg 44.21)  starttid: 17.02.22 
  Alla klasser VAC + Ö 13 (25) Jenny Nyman 34.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  4.41-11 -15 11.0 0.40   425  4.41-11 -15 11.0       3.01 7.1 JN 
 2 52  550  8.43-11 -16 15.8 2.10   975 13.24-11 -16 13.7       5.02 9.2 JN 
 3 53  180  1.40-7 -10  9.3 0.10  1,155 15.04-10 -15 13.0       1.10 6.5 JN 
 4 54  765 11.44-13 -18 15.3 2.30  1,920 26.48-10 -15 14.0   +1  7.01 9.2 JH 
 5 55  200  2.34-5 -8  12.8     2,120 29.22-10 -14 13.9   +1  1.58 9.8 JH 
 6 46  250  3.04-11 -16 12.3 0.30  2,370 32.26-8 -12 13.7   +1  1.54 7.6 JH 
 7 57  310  3.22-10 -14 10.9     2,680 35.48-8 -12 13.4   +1  2.24 7.7 JH 
 8 58  470  6.16-6 -9  13.3 0.50  3,150 42.04-8 -12 13.4       4.08 8.8 JN 
 9 59  340  4.16-6 -8  12.5     3,490 46.20-7 -11 13.3       3.15 9.6 JH 
10 60  275  3.47-16 -20 13.8 1.10  3,765 50.07-8 -12 13.3       2.03 7.5 JN 
Mål    250  2.09-14 -19  8.6     4,015 52.16-9 -13 13.0       1.08 4.5 AH2
4,015 52.16-9 -13 13.0 8.00 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE -54-Lof-14-RC-91-LW-49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP-137-LE-206-JH-17-TA-154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF-61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE -154--283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE-162-JH-39-LW-163-TA-59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF-33-LT-125-JN 3 Lof-6-BH-5-RC-25-IE -157- 4 Lof-13-RC-9-BH-186-IE -1- 5 Lof-6-RC-6-BH-186-IE -14--291-EA-141-Mor-11-JH-255-LE-68-AP-12-GW-0-TA-2-PJ2-136-BS-263-TK-22-JN-14-AH2-45-LW 6 Lof-7-RC-10-BH-184-IE -6--263-EA-118-JH-36-Mor 7 RC -3-Lof-7-BH-197-IE -4--209-EA-116-JH-121-Mor 8 Lof-10-RC-15-BH-202-IE -88--168-EA-34-JH-188-Mor 9 RC -10-Lof-11-BH-208-IE -144--61-EA-24-JH 10 Lof-5-BH-4-RC-235-IE -111--18-JH-69-EA