Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K
VAC 14(20) Tomas Fernström 63.41 (Börje Sundberg 44.21)  starttid: 17.25.32 
  Alla klasser VAC + Ö 19 (25) Jenny Nyman 34.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  425  4.21-9 -12 10.2      425  4.21-9 -12 10.2   -LF 1  3.01 7.1 JN 
 2 52  550  9.04-13 -18 16.5 1.50   975 13.25-12 -17 13.8   -LF 1  5.02 9.2 JN 
 3 53  180  4.05-20 -25 22.7 2.20  1,155 17.30-13 -18 15.2   -JN 2  1.10 6.5 JN 
 4 54  765 13.39-17 -22 17.8 3.30  1,920 31.09-16 -21 16.2   +LT 1  7.01 9.2 JH 
 5 55  200  3.34-15 -19 17.8 0.40  2,120 34.43-16 -21 16.4   -LT 2  1.58 9.8 JH 
 6 46  250  3.03-10 -15 12.2 0.20  2,370 37.46-14 -19 15.9   -LF 2  1.54 7.6 JH 
 7 57  310  3.45-12 -17 12.1 0.20  2,680 41.31-14 -19 15.5   -LF 2  2.24 7.7 JH 
 8 58  470  7.01-12 -15 14.9 1.00  3,150 48.32-14 -19 15.4   -LF 2  4.08 8.8 JN 
 9 59  340 10.22-17 -22 30.5 5.40  3,490 58.54-15 -20 16.9   -LT 2  3.15 9.6 JH 
10 60  275  3.09-7 -10 11.5     3,765 62.03-14 -19 16.5   -SK 3  2.03 7.5 JN 
Mål    250  1.38-6 -9  6.5     4,015 63.41-14 -19 15.9   -SK 3  1.08 4.5 AH2
4,015 63.41-14 -19 15.9 15.40 33.04 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PI -266-BH-156-IE-54-Lof-14-RC-91-LW-49--70-Mor-109-IO2-88-GW-74-EA-90-AP-137-LE-206-JH-17-TA-154-AH2-49-LT-21-PJ2-12-BS-126-LF-9-TF -61-TK 2 BH -5-Lof-10-RC-35-IE-154--283-EA-43-Mor-25-GW-90-IO2-14-AP-27-LE-162-JH-39-LW-163-TA-59-AH2-9-BS-0-PJ2-259-TK-60-LF-4-TF -33-LT-125-JN 3 EA -27-Mor-49-GW-73-AP-10-LE-45-IO2-113-JH-78-LW-132-TA-78-PJ2-1-BS-6-AH2-261-TK-187-JN-11-LF-6-TF -24-LT 4 LF -17-TF -9-LT 5 LT -14-LF-3-TF -18-IO2 6 LF -12-TF -5-LT-126-IO2-201-SK-1-PW3 7 AP -0-PJ2-67-BS-7-GW-205-JN-52-TK-81-AH2-211-LW-283-LF-8-TF -8-LT-203-IO2-86-PW3-12-SK 8 BS -55-PJ2-1-AP-29-JN-34-GW-134-TK-240-AH2-202-LW-188-LF-3-LT-7-TF -300-SK-38-IO2-147-PW3 9 LW -263-LT-3-LF-6-TF -28-SK-212-IO2-8-PW3 10 LW -34-SK-0-LF-6-TF -6-LT-227-PW3-94-IO2