VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 26(29) Petra Johansson 74.21 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.14.14 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  4.24-19 11.9      370  4.24-19 11.9       2.52 7.7 JG2
 2 32  370  4.14-16 11.4      740  8.38-15 11.7       2.45 7.4 BC 
 3 33  400  4.10-17 10.4     1,140 12.48-16 11.2       3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.58-21  8.4     1,610 16.46-16 10.4       2.54 6.2 JG2
 5 32  450  5.20-17 11.9 1.20  2,060 22.06-16 10.7       2.57 6.6 JG2
 6 55  410  5.21-12 13.0     2,470 27.27-14 11.1   -JA32  3.24 8.3 BC 
 7 33  510  5.56-12 11.6     2,980 33.23-14 11.2   -JA32  3.56 7.7 JG2
 8 46  460  6.43-28 14.6 0.50  3,440 40.06-16 11.7       3.51 8.4 JN 
 9 60  940 19.47-29 21.0 8.30  4,380 59.53-24 13.7       7.27 7.9 UB2
10 54  620 11.17-27 18.2 4.00  5,000 71.10-26 14.2   -CJ32  4.51 7.8 JG2
Mål    400  3.11-16  8.0     5,400 74.21-26 13.8       2.15 5.6 BC 
5,400 74.21-26 13.8 14.40 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK-3-JN-12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN-3--1-JH-17-HK-18-BC-60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 MA4-2-JA3-46-Pet-16-Dan 3 JA3-5-MA4-19-Dan-24-Pet 4 MA4-5-JA3-9-Dan-32-Pet 5 JA3-4-MA4-8-Dan-30-Pet 6 JA3-5-MA4-9-Pet 7 JA3-4-MA4-13-Pet 8 JA3-4-MA4-29-Pet-53-Bri-20-Dan-57-FE2 9 Pet-49-CJ3-25-GJ 10 CJ3-6-Pet-15-Ton