VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 20(29) Daniel Söderström 66.18 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.14.24 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  3.53-13 10.5      370  3.53-13 10.5       2.52 7.7 JG2
 2 32  370  4.51-23 13.1 1.10   740  8.44-17 11.8       2.45 7.4 BC 
 3 33  400  3.30-6  8.8     1,140 12.14-13 10.7       3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.50-16  8.2     1,610 16.04-13 10.0   -MA42  2.54 6.2 JG2
 5 32  450  5.22-18 11.9 1.30  2,060 21.26-14 10.4   -JA32  2.57 6.6 JG2
 6 55  410  7.22-24 18.0 1.50  2,470 28.48-19 11.7       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  6.21-17 12.5     2,980 35.09-19 11.8       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  6.00-22 13.0     3,440 41.09-19 12.0       3.51 8.4 JN 
 9 60  940 11.33-24 12.3     4,380 52.42-19 12.0       7.27 7.9 UB2
10 54  620  9.53-23 15.9 2.00  5,000 62.35-20 12.5       4.51 7.8 JG2
Mål    400  3.43-27  9.3     5,400 66.18-20 12.3       2.15 5.6 BC 
5,400 66.18-20 12.3 6.30 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK-3-JN-12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN-3--1-JH-17-HK-18-BC-60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 MA4-2-JA3-46-Pet-16-Dan 3 JA3-5-MA4-19-Dan-24-Pet 4 MA4-5-JA3-9-Dan-32-Pet 5 JA3-4-MA4-8-Dan-30-Pet 6 Dan-54-Bri 7 Dan-29-Bri 8 JA3-4-MA4-29-Pet-53-Bri-20-Dan-57-FE2 9 10 Dan-49-Bri