VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 10(29) Charlotte Österman 56.43 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.13  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  3.41-11 10.0      370  3.41-11 10.0   -JG29  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  3.58-14 10.7      740  7.39-10 10.3   -HK 2  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  3.39-9  9.1     1,140 11.18-10  9.9   -JH 3  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.48-14  8.1     1,610 15.06-10  9.4   -JH 2  2.54 6.2 JG2
 5 32  450  4.27-12  9.9     2,060 19.33-10  9.5   -JH 2  2.57 6.6 JG2
 6 55  410  5.30-15 13.4 0.50  2,470 25.03-10 10.1   +UB21  3.24 8.3 BC 
 7 33  510  5.23-7  10.6     2,980 30.26-9  10.2   -UB22  3.56 7.7 JG2
 8 46  460  4.18-5  9.3     3,440 34.44-8  10.1   -JN 2  3.51 8.4 JN 
 9 60  940  9.30-10 10.1     4,380 44.14-10 10.1       7.27 7.9 UB2
10 54  620  9.30-20 15.3 2.50  5,000 53.44-10 10.7       4.51 7.8 JG2
Mål    400  2.59-14  7.5     5,400 56.43-10 10.5       2.15 5.6 BC 
5,400 56.43-10 10.5 3.40 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK-3-JN-12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN-3- -1-JH-17-HK-18-BC-60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 JG2-37-JN-8-AK-2-MJ4-6-UN-3-BC-14-JH-18-HK-5- -6-UB2 3 JG2-7-MJ4-4-BC-1-UN-7-JN-4-AK-50-JH-3-HK-9- -5-UB2 4 JH -6-HK-4- -40-UB2 5 JH -4-HK-9- -22-UB2 6 JH -21- -6-UB2-54-HK 7 UB2-4-AK-7- -23-JN-54-JH-5-HK 8 JN -4- -5-AK-22-UB2 9 -41-LJ 10