VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 9(29) Ulf Burman 55.06 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.13  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  3.28-7  9.4      370  3.28-7  9.4   -JG29  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  4.17-18 11.6 1.00   740  7.45-12 10.5   -HK 2  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  3.38-8  9.1     1,140 11.23-11 10.0   -JH 3  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  4.23-25  9.3 0.50  1,610 15.46-11  9.8       2.54 6.2 JG2
 5 32  450  4.09-6  9.2     2,060 19.55-12  9.7       2.57 6.6 JG2
 6 55  410  5.14-11 12.8 0.50  2,470 25.09-11 10.2   -1  3.24 8.3 BC 
 7 33  510  5.06-6  10.0     2,980 30.15-7  10.2   +AK 2  3.56 7.7 JG2
 8 46  460  4.56-11 10.7     3,440 35.11-10 10.2       3.51 8.4 JN 
 9 60  940  7.27-1  7.9     4,380 42.38-6  9.7   +AK 1  7.27 7.9 UB2
10 54  620  9.44-22 15.7 3.30  5,000 52.22-9  10.5       4.51 7.8 JG2
Mål    400  2.44-10  6.8     5,400 55.06-9  10.2       2.15 5.6 BC 
5,400 55.06-9 10.2 6.10 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK-3-JN-12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN-3--1-JH-17-HK-18-BC-60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 JG2-37-JN-8-AK-2-MJ4-6-UN-3-BC-14-JH-18-HK-5--6-UB2 3 JG2-7-MJ4-4-BC-1-UN-7-JN-4-AK-50-JH-3-HK-9--5-UB2 4 JH -6-HK-4--40-UB2 5 JH -4-HK-9--22-UB2 6 JH -21--6-UB2-54-HK 7 UB2-4-AK-7--23-JN-54-JH-5-HK 8 JN -4--5-AK-22-UB2 9 UB2-6-AK-25-JN 10