VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 14(29) Fredrik Englund 62.49 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.13.26 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  6.26-29 17.4 3.10   370  6.26-29 17.4       2.52 7.7 JG2
 2 32  370  5.53-28 15.9 0.20   740 12.19-29 16.6   -Ton4  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  5.18-24 13.2     1,140 17.37-28 15.5       3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.01-2  6.4     1,610 20.38-25 12.8   +Bri1  2.54 6.2 JG2
 5 32  450  6.02-23 13.4     2,060 26.40-25 12.9   +CP 1  2.57 6.6 JG2
 6 55  410  5.50-17 14.2 2.00  2,470 32.30-22 13.2       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  6.08-15 12.0 1.40  2,980 38.38-21 13.0       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  4.26-6  9.6     3,440 43.04-20 12.5       3.51 8.4 JN 
 9 60  940  7.33-2  8.0     4,380 50.37-15 11.6       7.27 7.9 UB2
10 54  620  9.41-21 15.6 4.10  5,000 60.18-14 12.1   +MA42  4.51 7.8 JG2
Mål    400  2.31-4  6.3     5,400 62.49-14 11.6       2.15 5.6 BC 
5,400 62.49-14 11.6 11.20 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK-3-JN-12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN-3--1-JH-17-HK-18-BC-60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 Ton-9-CP-9-Bri-8-CJ3-12-FE2 3 CP -37-CJ3-13-Bri-32-FE2-18-Ton 4 FE2-4-Bri-29-CP-22-Ton 5 Bri-29-FE2-10-CP-45-Ton 6 7 8 JA3-4-MA4-29-Pet-53-Bri-20-Dan-57-FE2 9 FE2-32-JA3-4-MA4 10 FE2-8-MA4-5-JA3