VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 24(29) Christoffer Johansson 72.17 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.15.29 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  5.36-28 15.1 0.50   370  5.36-28 15.1   -CP 2  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  4.28-20 12.1      740 10.04-26 13.6   -Ton4  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  4.45-20 11.9     1,140 14.49-22 13.0   +Bri1  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  8.45-29 18.6 4.10  1,610 23.34-29 14.6       2.54 6.2 JG2
 5 32  450  6.04-25 13.5 1.30  2,060 29.38-29 14.4       2.57 6.6 JG2
 6 55  410  6.34-21 16.0 0.50  2,470 36.12-25 14.7   +GJ 1  3.24 8.3 BC 
 7 33  510  6.39-20 13.0     2,980 42.51-25 14.4   +GJ 1  3.56 7.7 JG2
 8 46  460  5.33-17 12.1     3,440 48.24-24 14.1   -GJ 1  3.51 8.4 JN 
 9 60  940 11.03-21 11.8     4,380 59.27-23 13.6       7.27 7.9 UB2
10 54  620 10.22-25 16.7 2.10  5,000 69.49-24 14.0   +Pet2  4.51 7.8 JG2
Mål    400  2.28-3  6.2     5,400 72.17-24 13.4   +GJ 1  2.15 5.6 BC 
5,400 72.17-24 13.4 9.30 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 CP -4-CJ3-7-Bri 2 Ton-9-CP-9-Bri-8-CJ3-12-FE2 3 CP -37-CJ3-13-Bri-32-FE2-18-Ton 4 AW2-43-GJ-36-CJ3 5 CJ3-35-GJ 6 CJ3-11-GJ 7 CJ3-11-GJ 8 CP -48-GJ-8-CJ3 9 Pet-49-CJ3-25-GJ 10 CJ3-6-Pet-15-Ton