VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 1(29) Jonas Gustavsson 46.14 (tvåa Björn Cederberg 46.38)  starttid: 18.13  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  2.52-1  7.7      370  2.52-1  7.7   +MJ49  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  3.14-2  8.7 0.20   740  6.06-1  8.2       2.45 7.4 BC 
 3 33  400  3.47-10  9.5 0.40  1,140  9.53-2  8.7   +MJ45  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  2.54-1  6.2     1,610 12.47-2  7.9       2.54 6.2 JG2
 5 32  450  2.57-1  6.6     2,060 15.44-1  7.6       2.57 6.6 JG2
 6 55  410  3.45-6  9.1     2,470 19.29-1  7.9       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  3.56-1  7.7     2,980 23.25-1  7.9   -EG 1  3.56 7.7 JG2
 8 46  460  4.02-4  8.8     3,440 27.27-1  8.0       3.51 8.4 JN 
 9 60  940 11.05-22 11.8 3.20  4,380 38.32-2  8.8       7.27 7.9 UB2
10 54  620  4.51-1  7.8     5,000 43.23-1  8.7       4.51 7.8 JG2
Mål    400  2.51-12  7.1     5,400 46.14-1  8.6       2.15 5.6 BC 
5,400 46.14-1 8.6 4.20 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK-3-JN-12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN-3--1-JH-17-HK-18-BC-60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 JG2-37-JN-8-AK-2-MJ4-6-UN-3-BC-14-JH-18-HK-5--6-UB2 3 JG2-7-MJ4-4-BC-1-UN-7-JN-4-AK-50-JH-3-HK-9--5-UB2 4 JG2-29-MJ4-4-UN-5-AK-6-JN-1-BC 5 6 7 KW -22-EG-13-JG2 8 JG2-44-KW-44-EG 9 EG -24-JG2-19-KW-16-MJ4-3-BC-35-UN 10