VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 11(29) Jörgen Hallén 58.40 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.13  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  3.42-12 10.0      370  3.42-12 10.0   -JG29  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  3.34-7  9.6      740  7.16-8  9.8   -JN 5  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  3.50-12  9.6     1,140 11.06-8  9.7   +HK 3  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.50-16  8.2     1,610 14.56-8  9.3   +HK 2  2.54 6.2 JG2
 5 32  450  4.24-11  9.8     2,060 19.20-8  9.4   +HK 2  2.57 6.6 JG2
 6 55  410  5.22-13 13.1     2,470 24.42-9  10.0       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  7.01-22 13.8 0.50  2,980 31.43-11 10.6   +HK 1  3.56 7.7 JG2
 8 46  460  5.51-20 12.7     3,440 37.34-12 10.9   -HK 1  3.51 8.4 JN 
 9 60  940 10.31-15 11.2     4,380 48.05-11 11.0   +HK 1  7.27 7.9 UB2
10 54  620  7.30-13 12.1     5,000 55.35-12 11.1   -HK 2  4.51 7.8 JG2
Mål    400  3.05-15  7.7     5,400 58.40-11 10.9   +HK 1  2.15 5.6 BC 
5,400 58.40-11 10.9 0.50 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK-3-JN-12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN-3--1-JH -17-HK-18-BC-60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 JG2-37-JN-8-AK-2-MJ4-6-UN-3-BC-14-JH -18-HK-5--6-UB2 3 JG2-7-MJ4-4-BC-1-UN-7-JN-4-AK-50-JH -3-HK-9--5-UB2 4 JH -6-HK-4--40-UB2 5 JH -4-HK-9--22-UB2 6 JH -21--6-UB2-54-HK 7 UB2-4-AK-7--23-JN-54-JH -5-HK 8 HK -5-JH 9 JH -8-HK 10 HK -11-JH -13-LJ