VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 12(29) Hans Kööler 58.44 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.13  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  3.59-15 10.8      370  3.59-15 10.8       2.52 7.7 JG2
 2 32  370  3.35-8  9.7      740  7.34-9  10.2   +2  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  3.35-7  9.0     1,140 11.09-9  9.8   -JH 3  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.53-18  8.3     1,610 15.02-9  9.3   -JH 2  2.54 6.2 JG2
 5 32  450  4.22-10  9.7 0.30  2,060 19.24-9  9.4   -JH 2  2.57 6.6 JG2
 6 55  410  6.39-23 16.2 1.40  2,470 26.03-12 10.5       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  5.45-9  11.3     2,980 31.48-12 10.7   -JH 1  3.56 7.7 JG2
 8 46  460  5.41-18 12.4     3,440 37.29-11 10.9   +JH 1  3.51 8.4 JN 
 9 60  940 10.44-17 11.4     4,380 48.13-12 11.0   -JH 1  7.27 7.9 UB2
10 54  620  7.11-9  11.6     5,000 55.24-11 11.1   +JH 2  4.51 7.8 JG2
Mål    400  3.20-22  8.3     5,400 58.44-12 10.9   -JH 1  2.15 5.6 BC 
5,400 58.44-12 10.9 2.10 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK-3-JN-12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN-3--1-JH-17-HK -18-BC-60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 JG2-37-JN-8-AK-2-MJ4-6-UN-3-BC-14-JH-18-HK -5--6-UB2 3 JG2-7-MJ4-4-BC-1-UN-7-JN-4-AK-50-JH-3-HK -9--5-UB2 4 JH -6-HK -4--40-UB2 5 JH -4-HK -9--22-UB2 6 JH -21--6-UB2-54-HK 7 UB2-4-AK-7--23-JN-54-JH-5-HK 8 HK -5-JH 9 JH -8-HK 10 HK -11-JH-13-LJ