VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 8(29) Jenny Nyman 52.28 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.13  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  3.16-5  8.8 0.20   370  3.16-5  8.8   -JG29  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  3.27-5  9.3      740  6.43-4  9.1   +AK 5  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  3.29-5  8.7     1,140 10.12-5  8.9   -JG25  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.19-7  7.1     1,610 13.31-6  8.4   -MJ44  2.54 6.2 JG2
 5 32  450  4.09-6  9.2 0.50  2,060 17.40-6  8.6   -UN 4  2.57 6.6 JG2
 6 55  410  3.29-4  8.5     2,470 21.09-6  8.6   -MJ44  3.24 8.3 BC 
 7 33  510  9.40-29 19.0 5.40  2,980 30.49-10 10.3       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  3.51-1  8.4     3,440 34.40-7  10.1   +2  3.51 8.4 JN 
 9 60  940  8.29-4  9.0 0.50  4,380 43.09-8  9.9       7.27 7.9 UB2
10 54  620  6.38-7  10.7 1.40  5,000 49.47-8  10.0   -AK 1  4.51 7.8 JG2
Mål    400  2.41-9  6.7     5,400 52.28-8  9.7   -AK 1  2.15 5.6 BC 
5,400 52.28-8 9.7 9.20 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK-3-JN -12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN-3--1-JH-17-HK-18-BC-60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 JG2-37-JN -8-AK-2-MJ4-6-UN-3-BC-14-JH-18-HK-5--6-UB2 3 JG2-7-MJ4-4-BC-1-UN-7-JN -4-AK-50-JH-3-HK-9--5-UB2 4 JG2-29-MJ4-4-UN-5-AK-6-JN -1-BC 5 UN -8-MJ4-4-BC-6-AK-3-JN 6 MJ4-1-BC-4-UN-6-AK-4-JN 7 UB2-4-AK-7--23-JN -54-JH-5-HK 8 JN -4--5-AK-22-UB2 9 UB2-6-AK-25-JN 10 AK -6-JN