VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 17(29) Jessica Andersson 64.15 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.13  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  3.33-8  9.6      370  3.33-8  9.6   -JG29  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  5.33-26 15.0 0.40   740  9.06-20 12.3   -MA41  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  4.08-14 10.3     1,140 13.14-17 11.6   +MA41  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  4.05-23  8.7     1,610 17.19-19 10.8   -MA42  2.54 6.2 JG2
 5 32  450  5.19-16 11.8     2,060 22.38-18 11.0   +MA42  2.57 6.6 JG2
 6 55  410  5.49-16 14.2 0.40  2,470 28.27-17 11.5   +MA42  3.24 8.3 BC 
 7 33  510  5.53-11 11.5     2,980 34.20-17 11.5   +MA42  3.56 7.7 JG2
 8 46  460  6.27-24 14.0 0.40  3,440 40.47-17 11.9   +MA41  3.51 8.4 JN 
 9 60  940 10.48-18 11.5     4,380 51.35-16 11.8   +MA41  7.27 7.9 UB2
10 54  620  9.22-19 15.1 2.10  5,000 60.57-17 12.2   -FE22  4.51 7.8 JG2
Mål    400  3.18-19  8.2     5,400 64.15-17 11.9   +MA41  2.15 5.6 BC 
5,400 64.15-17 11.9 4.10 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK-3-JN-12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN-3--1-JH-17-HK-18-BC-60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 MA4-2-JA3-46-Pet-16-Dan 3 JA3-5-MA4-19-Dan-24-Pet 4 MA4-5-JA3-9-Dan-32-Pet 5 JA3-4-MA4-8-Dan-30-Pet 6 JA3-5-MA4-9-Pet 7 JA3-4-MA4-13-Pet 8 JA3-4-MA4-29-Pet-53-Bri-20-Dan-57-FE2 9 FE2-32-JA3-4-MA4 10 FE2-8-MA4-5-JA3