VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 7(29) Anders Kjellberg 52.19 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.13  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  3.13-4  8.7      370  3.13-4  8.7   -JG29  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  3.38-9  9.8 0.30   740  6.51-5  9.3   -JN 5  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  3.25-4  8.5     1,140 10.16-6  9.0   -JG25  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.09-3  6.7     1,610 13.25-5  8.3   -MJ44  2.54 6.2 JG2
 5 32  450  4.12-9  9.3 0.50  2,060 17.37-5  8.6   -UN 4  2.57 6.6 JG2
 6 55  410  3.28-3  8.5     2,470 21.05-5  8.5   -MJ44  3.24 8.3 BC 
 7 33  510  9.14-27 18.1 5.00  2,980 30.19-8  10.2   -UB22  3.56 7.7 JG2
 8 46  460  4.30-7  9.8 0.20  3,440 34.49-9  10.1   -JN 2  3.51 8.4 JN 
 9 60  940  7.55-3  8.4     4,380 42.44-7  9.8   -UB21  7.27 7.9 UB2
10 54  620  6.57-8  11.2 1.50  5,000 49.41-6  9.9   +JN 1  4.51 7.8 JG2
Mål    400  2.38-7  6.6     5,400 52.19-7  9.7   +JN 1  2.15 5.6 BC 
5,400 52.19-7 9.7 8.30 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK -3-JN-12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN-3--1-JH-17-HK-18-BC-60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 JG2-37-JN-8-AK -2-MJ4-6-UN-3-BC-14-JH-18-HK-5--6-UB2 3 JG2-7-MJ4-4-BC-1-UN-7-JN-4-AK -50-JH-3-HK-9--5-UB2 4 JG2-29-MJ4-4-UN-5-AK -6-JN-1-BC 5 UN -8-MJ4-4-BC-6-AK -3-JN 6 MJ4-1-BC-4-UN-6-AK -4-JN 7 UB2-4-AK -7--23-JN-54-JH-5-HK 8 JN -4--5-AK -22-UB2 9 UB2-6-AK -25-JN 10 AK -6-JN