VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 2(29) Björn Cederberg 46.38 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.13.50 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  3.27-6  9.3      370  3.27-6  9.3       2.52 7.7 JG2
 2 32  370  2.45-1  7.4      740  6.12-2  8.4   -JN 5  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  3.02-1  7.6     1,140  9.14-1  8.1   -JG25  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.28-8  7.4 0.30  1,610 12.42-1  7.9   -MJ44  2.54 6.2 JG2
 5 32  450  3.59-3  8.9 1.00  2,060 16.41-2  8.1   -UN 4  2.57 6.6 JG2
 6 55  410  3.24-1  8.3     2,470 20.05-2  8.1   -MJ44  3.24 8.3 BC 
 7 33  510  4.36-3  9.0     2,980 24.41-2  8.3   -MJ41  3.56 7.7 JG2
 8 46  460  4.43-9  10.3     3,440 29.24-2  8.5   -MJ41  3.51 8.4 JN 
 9 60  940  8.56-6  9.5     4,380 38.20-1  8.8   -MJ41  7.27 7.9 UB2
10 54  620  6.03-4  9.8 0.20  5,000 44.23-2  8.9   +MJ41  4.51 7.8 JG2
Mål    400  2.15-1  5.6     5,400 46.38-2  8.6   +MJ41  2.15 5.6 BC 
5,400 46.38-2 8.6 1.50 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK-3-JN-12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN-3--1-JH-17-HK-18-BC -60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 JG2-37-JN-8-AK-2-MJ4-6-UN-3-BC -14-JH-18-HK-5--6-UB2 3 JG2-7-MJ4-4-BC -1-UN-7-JN-4-AK-50-JH-3-HK-9--5-UB2 4 JG2-29-MJ4-4-UN-5-AK-6-JN-1-BC 5 UN -8-MJ4-4-BC -6-AK-3-JN 6 MJ4-1-BC -4-UN-6-AK-4-JN 7 MJ4-3-BC -29-LJ-30-UN 8 MJ4-2-BC -17-UN 9 EG -24-JG2-19-KW-16-MJ4-3-BC -35-UN 10 BC -4-MJ4-20-EG-29-UN-31-KW