VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 25(29) Tony Grantz 73.45 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.14.33 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  4.23-18 11.8 0.40   370  4.23-18 11.8       2.52 7.7 JG2
 2 32  370  6.11-29 16.7 0.30   740 10.34-28 14.3   +CP 4  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  6.14-25 15.6     1,140 16.48-26 14.7       3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.38-10  7.7     1,610 20.26-24 12.7       2.54 6.2 JG2
 5 32  450  6.02-23 13.4     2,060 26.28-24 12.8       2.57 6.6 JG2
 6 55  410 15.26-29 37.6 11.00  2,470 41.54-29 17.0       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  6.28-19 12.7 1.20  2,980 48.22-29 16.2       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  5.32-16 12.0 0.30  3,440 53.54-29 15.7       3.51 8.4 JN 
 9 60  940  9.45-12 10.4     4,380 63.39-29 14.5       7.27 7.9 UB2
10 54  620  7.27-10 12.0     5,000 71.06-25 14.2   -CJ32  4.51 7.8 JG2
Mål    400  2.39-8  6.6     5,400 73.45-25 13.7       2.15 5.6 BC 
5,400 73.45-25 13.7 14.00 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JG2-7-MJ4-14-AK-3-JN-12-UB2-5-JA3-4-MA4-1-UN-3--1-JH-17-HK-18-BC-60-Dan-21-Pet-18-Ton-56-FE2 2 Ton-9-CP-9-Bri-8-CJ3-12-FE2 3 CP -37-CJ3-13-Bri-32-FE2-18-Ton 4 FE2-4-Bri-29-CP-22-Ton 5 Bri-29-FE2-10-CP-45-Ton 6 7 8 9 CP -60-Ton 10 CJ3-6-Pet-15-Ton