VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 29(29) Clyde Persson 80.45 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.16.08 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  4.53-23 13.2      370  4.53-23 13.2   +CJ32  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  4.15-17 11.5      740  9.08-22 12.3   -Ton4  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  4.25-19 11.0     1,140 13.33-20 11.9       3.02 7.6 BC 
 4 34  470  4.56-27 10.5 0.40  1,610 18.29-21 11.5       2.54 6.2 JG2
 5 32  450  5.39-21 12.6 1.20  2,060 24.08-21 11.7   -FE21  2.57 6.6 JG2
 6 55  410  7.41-26 18.7 1.00  2,470 31.49-21 12.9       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  7.49-25 15.3     2,980 39.38-22 13.3       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  7.11-29 15.6     3,440 46.49-23 13.6       3.51 8.4 JN 
 9 60  940 14.15-28 15.2     4,380 61.04-26 13.9       7.27 7.9 UB2
10 54  620 15.59-29 25.8 6.20  5,000 77.03-29 15.4       4.51 7.8 JG2
Mål    400  3.42-26  9.3     5,400 80.45-29 15.0       2.15 5.6 BC 
5,400 80.45-29 15.0 9.20 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 CP -4-CJ3-7-Bri 2 Ton-9-CP -9-Bri-8-CJ3-12-FE2 3 CP -37-CJ3-13-Bri-32-FE2-18-Ton 4 FE2-4-Bri-29-CP -22-Ton 5 Bri-29-FE2-10-CP -45-Ton 6 7 8 CP -48-GJ-8-CJ3 9 CP -60-Ton 10