VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 19(29) Britta Sahlin 64.47 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 18.16.19 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  4.53-23 13.2 0.30   370  4.53-23 13.2   -CP 2  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  4.13-15 11.4      740  9.06-20 12.3   -Ton4  2.45 7.4 BC 
 3 33  400  5.06-22 12.7 0.30  1,140 14.12-21 12.5   -CJ31  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.37-9  7.7     1,610 17.49-20 11.1   -FE21  2.54 6.2 JG2
 5 32  450  5.29-20 12.2 1.00  2,060 23.18-20 11.3       2.57 6.6 JG2
 6 55  410  4.29-8  10.9     2,470 27.47-16 11.2       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  5.56-12 11.6     2,980 33.43-15 11.3       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  5.11-12 11.3     3,440 38.54-13 11.3       3.51 8.4 JN 
 9 60  940 13.39-27 14.5 2.20  4,380 52.33-18 12.0       7.27 7.9 UB2
10 54  620  8.56-17 14.4 1.40  5,000 61.29-19 12.3       4.51 7.8 JG2
Mål    400  3.18-19  8.2     5,400 64.47-19 12.0       2.15 5.6 BC 
5,400 64.47-19 12.0 6.00 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 CP -4-CJ3-7-Bri 2 Ton-9-CP-9-Bri-8-CJ3-12-FE2 3 CP -37-CJ3-13-Bri-32-FE2-18-Ton 4 FE2-4-Bri-29-CP-22-Ton 5 Bri-29-FE2-10-CP-45-Ton 6 Dan-54-Bri 7 Dan-29-Bri 8 JA3-4-MA4-29-Pet-53-Bri-20-Dan-57-FE2 9 10 Dan-49-Bri